Is het mogelijk om berekeningen uit te voeren in waarde velden?

Bij het invoegen van belastingen op een structuur, kan het mogelijk dat het noodzakelijk zijn een kleine berekening uit te voeren. Wanneer er bijvoorbeeld een windbelasting van 1,5 kN/m² aangrijpt op de zijkant van een loods met een raamwerkafstand van 3 m, resulteert dit in een belasting van 4,5 kN/m op de kolommen. In plaats van deze kleine berekening uit te voeren met een rekenmachine, kan deze vergelijking in SCIA zelf ingevoerd worden.

Om deze kleine berekening uit te voeren, moet de vergelijking ingevoerd worden in het veld ‘Waarde’ voorafgegaan door een gelijkheidsteken. Dit onderdeel kan handig zijn om snel kleine berekening uit te voeren. Het kan eveneens gebruikt worden ter vervanging van een rekenmachine of als op controle op hoofdrekenen.

Berekening in waarde velden