Automatische berekening van de effectieve breedte

Het kiezen van een correct model is van groot belang bij het ontwerpen van balken.  Eén belangrijke factor die hierbij in rekening moet gebracht worden, is de bepaling van de effectieve breedte bij een T-doorsnede.  Deze waarde hangt namelijk af van de afmetingen van de plaat en de balk, het type belasting, de overspanning, de ondersteuningen en de wapening in dwarsrichting.

In SCIA Engineer wordt deze effectieve breedte automatisch berekend volgens de EN1992-1-1 artikel 5.3.2.1:
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width
 
beff = ∑beff,i + bw < b

met: beff,i = 0,2 bi + 0,1l0 < 0,2 l0 and beff,i ≤ bi

l0 is de effectieve lengte van de overspanning, of de afstand tussen de punten met nul-moment in de betreffende overspanning:
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width
 
Alle bovenstaande factoren kunnen in SCIA Engineer aangepast worden in de Instellingen solver:
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width
 
De contactbreedte tussen rib en plaat wordt bepaald aan de hand van de plaatsing van de balk:  
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width

  • Onder, dan wordt de bovenzijde van de doorsnede genomen.
  • Midden, dan wordt de contactbreedte gelijk aan nul genomen; dit is namelijk een geval waarbij de formules van de Eurocode niet gelden omdat de resulterende doorsnede niet als een T-doorsnede kan beschouwd worden.
  • Boven, dan wordt de onderzijde van de doorsnede genomen.

Om gebruik te maken van de automatische berekening van de effectieve breedte in SCIA Engineer moet het volgende in acht genomen worden: 

  1. Het Rib type van het 1D element moet Plaatrib zijn.
  2. De Uitlijning moet Onder of Boven zijn.
  3. De Ribvorm moet op automatisch staan.
  4. Bij wap.berekening moet het veld automatisch aangevinkt zijn om gebruik te maken van de EN1992, wanneer dit niet aangevinkt is dan kan de gebruiker zelf de breedtes ingeven voor de controles. 

SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width

Hou er ook rekening mee dat de lengte van de overspanning niet noodzakelijk overeenkomt met de lengte van het 1D element.  Dit is iets wat de gebruiker moet weten bij het toepassen van de automatische berekening van de effectieve breedte. Bijvoorbeeld, in de tekening hieronder zien we 2 overspanningen maar ze zijn gemodelleerd als 1 rechte balk: 
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width

Om een correcte berekening van de effectieve breedte te krijgen, moet de gebruiker de balk opsplitsen: 
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width

Hetzelfde geldt wanneer er een veranderende breedte is aan een zijde van de balk, zoals in het voorbeeld hieronder: 
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width

De gebruiker moet de balk opsplitsen om de effectieve breedte correct te laten berekenen: 
SCIA Engineer - Automatic calculation of effective width