Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekom de respons van de structuur in functie van de aangelegde frequentie

Details van Bekom de respons van de structuur in functie van de aangelegde frequentie

  • Modulecode ESA1302
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Bij het ingeven van een dynamische harmonische belasting in SCIA Engineer, moet de aandrijffrequentie (en de demping) bepaald worden bij het definiëren van het belastingsgeval. De belasting zelf wordt dan verder gewoon ingegeven zoals bij een statische belasting. Als je diezelfde belasting wil ingeven met meerdere frequenties, dan zal je meerdere belastingsgevallen moeten aanmaken waarbij je telkens de aandrijffrequentie ingeeft.

Merk op dat je om harmonische belastingen te gebruiken, de 32-bit versie van SCIA Engineer nodig hebt en dat de post-processing omgeving 'v16 en ouder' moet gebruikt worden (bij de Projectinstellingen).

 

Tip: Door de belastingsgevallen te kopiëren wordt ook de inhoud gekopieerd. Op die manier moet de statische belasting zelf niet opnieuw ingegeven worden. Enkel de frequentie moet veranderd worden.

Deze belastingsgevallen kunnen dan gegroepeerd worden in een klasse.

 

Na lineair doorrekenen kunnen de resultaten opgevraagd worden.

De resultaten kunnen opgevraagd worden:

  • Per belastingsgeval, horende bij een bepaalde aandrijffrequentie
  • Per klasse, het omhullende resultaat van al de belastingsgevallen

Indien je echter geïnteresseerd bent in de verplaatsing in een bepaald punt, dan kan je deze waarde ook opvragen per belastingsgeval, i.e. per aandrijffrequentie. Hiervoor ga je naar Resultaten > Verplaatsing van knopen. In de eigenschappen stel je de klassen en de gevraagde waarde in. Bovendien zet je ‘Tekst uitvoer’ naar ‘Grafiek’:

Bij het opvragen van het afdrukvoorbeeld, worden de belastingsgevallen (= aandrijffrequenties) uitgezet op de horizontale as en de verplaatsing op de verticale as. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur:

In dit geval is de maximale verplaatsing van de knoop 5,3713 mm voor een aandrijffrequentie van 19 Hz. Merk op dat de verplaatsingen van harmonische lasten altijd in positieve en negatieve richting zijn. Voor een aandrijffrequentie van 19Hz betekent dit het volgende: