Beperkingen van de niet-lineaire berekening.

De niet-lineaire berekening heeft volgende beperkingen:

Wanneer deze limieten overschreden worden, geeft de niet-lineaire berekening geen correcte resultaten. In de meeste gevallen wordt geen evenwicht bereikt.