Menu

Is het mogelijk om de respons van de structuur op te vragen in functie van de aangelegde frequentie?

Bij het ingeven van een dynamische harmonische belasting in SCIA Engineer, moet de aandrijffrequentie (en de demping) bepaald worden bij het definieren van het belastingsgeval.
De belasting zelf wordt dan verder gewoon ingegeven zoals bij een statische belasting.
Als je diezelfde belasting wil ingegeven met meerdere frequenties dan zal je meerdere belastingsgevallen moeten aanmaken waarbij je telkens de aandrijffrequentie ingeeft.

Tip: door de belastingsgevallen te kopieren wordt ook de inhoud gekopieerd
(op die manier moet de statische belasting zelf niet opnieuw ingegeven worden, enkel de frequentie moet veranderd worden)

 


Deze belastingsgevallen kunnen dan gegroepeerd worden in een klasse.

 

Na lineair doorrekenen kunnen dan de resultaten opgevraagd worden.

Deze kunnen opgevraagd worden per belastingsgeval (dus horende bij een bepaalde aandrijffrequentie) of per klasse (het omhullend resultaat van al die belastingsgevallen).

Indien men echter geinteresseerd is in de verplaatsting in een bepaald punt, dan kan men deze waarde ook opvragen per belastingsgeval (dus per aandrijffrequentie),
waarbij de belastingsgevallen (frequenties) worden uitgezet op de horizontale as en de verplaatsting op de verticale.

Dit wordt geillustreerd in onderstaande figuur: