Hoe kan een snede aangebracht worden op een 1D-element?

Een snede op een balk kan toegepast worden wanneer je de resultaten in een specifiek punt wenst weer te geven. De enige functie van een snede kan eveneens teruggevonden worden in de grafische weergave van resultaten. De resultaten voor een 1D-element worden standaard berekend in 10 snedes; daartussen, wordt geïnterpoleerd. Dit wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld aan de hand van het resultaat My.

Resultaten 1D-element

Het aantal snedes kan steeds verhoogd worden door het aanpassen van de optie ‘Aantal sneden op gemiddelde staaf’ binnen de ‘Instellingen solver’. Dit zorgt ervoor dat de resultaten nauwkeuriger zullen zijn.

Solver setup

De snedes voor 1D-elementen kunnen teruggevonden onder de ‘Modelgegevens’ in het menu ‘Constructie’. De eigenschapen van dit snedetype beperken zich enkel tot de positie van de snede op het 1D-element.

Snede op balk

Om de resultaten op de gedefinieerde snede weer te geven is het noodzakelijk de optie ‘Geselecteerd’ te kiezen voor de eigenschap ‘Resultaten in snedes’ en meer bepaald de optie ‘Ingevoerd’ voor de setting ‘Geselecteerde doorsnedes’ binnen het eigenschappenvenster.

Eigenschappen resultaten

Het resultaat wordt enkel weergegeven in het punt op de balk waar de snede is ingevoerd.

Resultaten op snede