Je eigen materialen in de (standaard) systeemdatabase plaatsen

Wil u uw eigen materialenlijst in de systeemdatabase zetten, zodat telkens dat u een nieuw project start, u deze lijst kan gebruiken als standaardmaterialen van SCIA Engineer?

 

Voer dan de volgende stappen uit:

1. In een bestaand project de materialenlijst opslaan in een databasebestand

In de materialen bibliotheek kiest u ervoor om de materialen op te slaan in een database bestand. Vervolgens moet u dit bestand een naam geven en kan u materialen kopieren naar dit bestand. De onderdelen die u hier kopieert zullen uiteindelijk de nieuwe lijst worden voor de systeemdatabase voor de materialen.

 

2. U vervangt het systeemdatabase bestand met uw eigen bestand

Het bestand dat u heeft aangemaakt in stap 1, hernoemt u naar 'EP_MaterialHeaderEC_EN' (al dan niet met de extensie .db4 naargelang uw pc een extentie schrijft bij alle bestanden). Daarna gaat u naar de map waar SCIA Engineer geïnstalleerd is (bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\SCIA\Engineer2012.0 ) en gaat u hierin naar de map 'Db'.

Daar kan u het database bestand plaatsen dat u zelf gemaakt heeft. Het oorspronkelijke bestand kan u hernoemen of verwijderen en vervolgens zal SCIA Engineer uw nieuwe lijst met materialen herkennen.