Melding bij het starten van de berekening: “Geen knopen ingegeven!”

Wanneer de volgende foutmelding verschijnt bij het starten van de berekening ...

... betekent dit dat de solver geen knopen herkent om mee te nemen in de berekening. Dit kan verschillende oorzaken hebben – dus worden ook verschillende oplossingen voorgesteld.

 

Oplossing 1​

Indien het SCIA Engineer project geëxporteerd werd via het menu Bestand > Exporteren > Nieuw project (.esa), is het mogelijk dat u deze melding krijgt bij het starten van de berekening.

De oplossing is dan om naar het Hoofd menu > Opschonen te gaan, en daar de opties ‘Resultaten’, ‘Tijdelijke solvergegevens’ en ‘Net’ te selecteren:

Na het gebruik van deze tool, zal de berekening starten zonder foutmelding.

 

Oplossing 2

Indien de volgende melding verscheen bij het starten van de berekening ...

... net vóór de melding “Geen knopen ingegeven!” verscheen, betekent dit vermoedelijk dat alle elementen zich in een laag met als eigenschap ‘Enkel constructiemodel’ bevinden. Dit betekent dat dus geen enkel element (noch knoop) meegenomen wordt in de berekening.

De oplossing is om eenvoudigweg de optie ‘Enkel constructiemodel’ te deselecteren.

Opmerking: Het is natuurlijk toegelaten om een aantal lagen als ‘Enkel constructiemodel’ aan te duiden. De elementen in deze lagen kunnen zichtbaar zijn op het scherm (als de optie ‘Huidig gebruikte activiteit’ geselecteerd is), maar worden niet meegenomen in de berekening. Daarom wordt een waarschuwing getoond bij het starten van de berekening.