Wat te doen bij foutmeldingen tijdens modale berekening?

De volgende foutmeldingen kunnen verschijnen tijdens een modale berekening en zullen besproken worden aan de hand van een voorbeeld:

Geen vrije massa beschikbaar in SCIA Engineer  Teveel eigenwaarden gevraagd in SCIA Engineer

Veronderstel een eenvoudig opgelegde balk, waarvoor een melding verschijnt bij de start van de modale berekening:

Eenvoudig opgelegde balk

Standaard wordt er slechts één eindig element gecreëerd per staaf. Dit betekent dat de massa van de balk volledig verdeeld wordt naar de twee eindknopen, die beide vast ondersteund zijn voor verplaatsingen. De massa kan dus niet bewegen, wat resulteert in nul vrijheidsgraden voor de massabeweging en volgende foutmelding: “The task has not a free mass – the calculation is impossible”.

Geen vrije massa beschikbaar in SCIA Engineer

De oplossing is het aantal netelementen per 1D-element te verhogen, via Instellingen > Net:

Instellingen net voor 1D element

Indien deze wordt verhoogd naar 10, resulteert dit in een groter aantal vrijheidsgraden omdat er meer knopen zijn om de massa te verdelen:

Knopen op balk

Een andere foutmelding die kan voorkomen is “Too many eigenvalues wanted”:

Teveel eigenwaarden gevraagd in SCIA Engineer

Dit betekent dat het aantal gevraagde eigenwaardes niet gevonden kan worden. Allereerst kan je het aantal netelementer per 1D-element controleren. Deze zou hoog genoeg moeten zijn, zodat de massa kan bewegen, zoals eerder besproken.

Indien dit gecontroleerd is, maar de melding nog steeds verschijnt, kan je het oplossen met één van onderstaande opties:

  • Het verlagen van het aantal te berekenen eigenmodes.
  • Het verminderen van de solver nauwkeurigheid ratio.
  • Het gebruiken van een alternatieve methode, bijvoorbeeld deelruimte iteratie.

Deze opties kan je aanpassen in de solverinstellingen via Instellingen > Solver:

Instellingen solver

Opmerking: In oudere versies van SCIA Engineer kunnen deze foutmeldingen anders beschreven zijn. Bijvoorbeeld: “Number of the nonzero numbers in the mass vector should be at least twice as big as it is” of “Insufficient number of resulting eigenvalues”