Uitmiddeling van piekspanningen (middelingsstroken) + betere modellering

Er wordt vertrokken van een eenvoudige plaat opgelegd op vier puntvormige ondersteuningen. Deze puntvormige ondersteuningen stellen dan bijvoorbeeld kolommen voor.

Deze plaat laten we lineair doorrekenen met als enige belastingsgeval eigengewicht.

Vervolgens vragen we de resultaten op voor het wapeningsmoment aan de bovenzijde mx,D+.

Dit levert dan ook de verwachte piekspanningen op ter hoogte van de steunpunten.

Om de piekwaarde te verkleinen, gaan we in eerste instantie dan altijd de ondersteuning verend maken.

Vervolgens gaan we het bekomen resultaat ook uitmiddellen door middel van middellingsstroken.

We kiezen voor een middellingsstrook rond een punt met een lengte en breedte van 2m. De richting waarin gemiddeld wordt wordt gezet op biede richtingen. In de referentiehandleiding vindt u tevens een uitgebreide uitleg terug over het gebruik van de middellingsstroken (met voorbeeld). We verwijzen u hier graag naar door.

Om aan te geven dat de middellingsstrook in rekening wordt gebracht, dient dit ook meegegeven te worden in het eigenschappenmenu van de resultaten door middeling van pieken aan te vinken.

Het resultaat ziet er dan uit als volgt:

Een betere modellering van de kolommen gebeurt echter door deze niet als puntondersteuning te modelleren maar als oppervlakte-ondersteuning (wat een betere benadering is van de werkelijkheid).

Hiervoor dient een subregio aangemaakt te worden in de plaat ter hoogte van waar de kolom dient te komen. Aan deze subregio wordt dan een bedding toegekend. Deze bedding wordt door de gebruiker de juiste stijfheidseigenschappen meegegeven, berekend uit de stijfheid van de kolom.

Vervolgens dient dan ook de puntvormige ondersteuning verwijderd te worden.

Dit levert volgend resultaat op (enkel de ondersteuning links onder is vervangen door verende bedding):

Merk op dat de piekspanningen niet langer optreden.

Het werken met verende bedding ipv puntondersteuning levert dus een betere modellering op van de realiteit. Het optreden van piekspanningen wordt hierdoor ook fel verminderd.