Budova Centre point - Londýn, Veľká Británia - Pell Frischmann

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
júl-2017
Krajina: 
Spojené kráľovstvo

Centre point je význačná dominanta situovaná v samom srdci Londýna. Budova bola postavená v 60. rokoch minulého storočia a bola jedným z prvých londýnskych mrakodrapov. V súčasnosti prechádza táto budova rozsiahlou rekonštrukciou, pri ktorej dochádza k premene vnútorného priestoru na udržateľnú kombináciu 32 000 štvorcových metrov nadštandardných bytových jednotiek a 8 000 štvorcových metrov komerčného priestoru. Komplex je tvorený 3 rekonštruovanými existujúcimi objektmi a novou obytnou časťou.

Projekčná, developerská a konzultačná firma Pell Frishmann projektovala pôvodnú budovu zo šesťdesiatych rokov a teraz je tiež zodpovedná za jej rekonštrukciu. . 

Pri tejto prestavbe sa musela firma Pell Frischmann vysporiadať s radom problémov, napr.:

  • Nový pilótový základ bol obmedzený napätiami s ohľadom na nový železničný tunel "Elizabeth line".
  • Rozšírenie prízemia a odstránenie dvoch celých podlaží s cieľom zdvojnásobiť výšku priestorov k prenájmu. 
  • Práce prebiehali za súčasného užívania bytových jednotiek ich majiteľmi a nájomníkmi.
  • Úprava fasády na 33. a 34. podlaží, kde je zatrávnená terasa nahradená dodatočne predpínanou stropnou doskou pre nové bytové jednotky. 

S ohľadom na neznáme faktory a obmedzenia vyplývajúce zo samého faktu rekonštrukcie existujúceho objektu, bolo nutné voliť iný spôsob modelovania ako u novostavieb, kde nie je vždy nutne vyžadovaný celkový model. 

 

Riešenie výziev v SCIA Engineer

Firma Pell Frischmann použila softvér pre statické výpočty SCIA Engineer. Jej zástupcovia hovoria:

“SCIA Engineer je mocný modelovací nástroj a jeho schopnosť pracovať naraz s viacerými materiálmi nám dovolila pracovať súčasne na niekoľkých oddelených častiach, ktoré boli neskôr spojené do jedného komplexného modelu. "Zároveň s tým bolo možné vytiahnuť z modelu čiastkové prvky a pracovať na ich detailnom návrhu. Táto veľká flexibilita nám umožnila modelovať spôsobom, aký sme v danej chvíli potrebovali.”

Juliano Chapon, Pell Frischmann

 

Projekt rekonštrukcie komplexu Centre Point firmou Pell Frishmann získal Cenu publika v súťaži SCIA User Contest 2017.

Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point
Pell Frischmann - Centre Point