Groninger Forum, nové kultúrne srdce mesta

Dátum dokončenia výstavby: 
dec-2018
Krajina: 
Holandsko

BAM Groninger ForumV roku 2012 začala spoločnosť BAM Advies & Engineering výstavbu objektu Groninger Forum. Nová, ikonická konštrukcia s rozlohou 35 000 m2 bude umiestnená pozdĺž východnej časti námestia Grote Markt v Groningene. Očakávané dokončenie stavby je v roku 2019.
 
Groninger Forum, kultúrne a informačné centrum, bolo navrhnuté tak, aby sa stalo miestom stretávania pre obyvateľov a návštevníkov mesta Groningen, pričom sa predpokladá 1,6 milióna návštevníkov ročne. Okrem toho sa v objekte nachádza aj filmové Forum Images, múzeum Comic Strip, knižnica a reštaurácia v hornom podlaží.

 

Technické výzvy projektu

Dodávateľská firma čelila v tomto projekte niekoľkým výzvam. Obrys veľkolepej konštrukcie je charakterizovaný rôznymi sklonmi stien, prebiehajúcich šikmo dopredu alebo dozadu. Bočnú stabilitu zaisťujú dve železobetónové jadrá na koncoch budovy. S oboma jadrami sú spojené oceľové rámové konštrukcie zo šikmých väzníkov. Na horných úrovniach spája jadrá oceľový most. Ako hlavný dodávateľ bola firma BAM zodpovedná za bezpečnú výstavbu budovy a dodržanie prísnych konštrukčných tolerancií. 

 

Navrhovanie zložitej konštrukcie v SCIA Engineer

Dodávateľská firma BAM v úzkej spolupráci s poradenskou firmou ABT analyzovala fázy výstavby konštrukcie s využitím špecializovaných modulov SCIA Engineer. Firma ABT vytvorila modely pre 2D a 3D analýzu budovy v SCIA Engineer (pozri súťaž SCIA User Contest 2013). S pomocou týchto modelov bol stanovený bezpečný postup stavebných prác založený na určení síl v dočasných oceľových konštrukciách a stužení. Navyše bolo možné presne predpovedať odchýlky a tolerancie nadvýšenia konštrukcie, čo umožnilo vytvoriť podrobný plán sledovania skutočných odchýlok a tolerancií v rôznych fázach výstavby.
Tento projekt je dobrým príkladom využitia softvéru SCIA Engineer pre analýzu fáz výstavby rozsiahlej a zložitej konštrukcie. 
 
Projekt Groninger Forum bol nominovaný v kategórii "Budovy" v súťaži SCIA User Contest 2017.

 

BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum
BAM Groninger Forum