Skočiť na hlavný obsah
Groninger Forum

Groninger Forum

nové kultúrne srdce mesta

Detail o Groninger Forum, nové kultúrne srdce mesta

  • Klient
    BAM
  • Krajina Holandsko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

V roku 2012 začala spoločnosť BAM Advies & Engineering výstavbu objektu Groninger Forum. Nová, ikonická konštrukcia s rozlohou 35 000 m2 bude umiestnená pozdĺž východnej časti námestia Grote Markt v Groningene. Očakávané dokončenie stavby je v roku 2019.
 
Groninger Forum, kultúrne a informačné centrum, bolo navrhnuté tak, aby sa stalo miestom stretávania pre obyvateľov a návštevníkov mesta Groningen, pričom sa predpokladá 1,6 milióna návštevníkov ročne. Okrem toho sa v objekte nachádza aj filmové Forum Images, múzeum Comic Strip, knižnica a reštaurácia v hornom podlaží.

 

Technické výzvy projektu

Dodávateľská firma čelila v tomto projekte niekoľkým výzvam. Obrys veľkolepej konštrukcie je charakterizovaný rôznymi sklonmi stien, prebiehajúcich šikmo dopredu alebo dozadu. Bočnú stabilitu zaisťujú dve železobetónové jadrá na koncoch budovy. S oboma jadrami sú spojené oceľové rámové konštrukcie zo šikmých väzníkov. Na horných úrovniach spája jadrá oceľový most. Ako hlavný dodávateľ bola firma BAM zodpovedná za bezpečnú výstavbu budovy a dodržanie prísnych konštrukčných tolerancií. 

 

Navrhovanie zložitej konštrukcie v SCIA Engineer

Dodávateľská firma BAM v úzkej spolupráci s poradenskou firmou ABT analyzovala fázy výstavby konštrukcie s využitím špecializovaných modulov SCIA Engineer. Firma ABT vytvorila modely pre 2D a 3D analýzu budovy v SCIA Engineer (pozri súťaž SCIA User Contest 2013). S pomocou týchto modelov bol stanovený bezpečný postup stavebných prác založený na určení síl v dočasných oceľových konštrukciách a stužení. Navyše bolo možné presne predpovedať odchýlky a tolerancie nadvýšenia konštrukcie, čo umožnilo vytvoriť podrobný plán sledovania skutočných odchýlok a tolerancií v rôznych fázach výstavby.
Tento projekt je dobrým príkladom využitia softvéru SCIA Engineer pre analýzu fáz výstavby rozsiahlej a zložitej konštrukcie. 
 
Projekt Groninger Forum bol nominovaný v kategórii "Budovy" v súťaži SCIA User Contest 2017.

 

Informácie o klientovi

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti BAM Advies & Engineering.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov