Koncentračná solárna elektráreň DEWA

Krajina: 
Česká republika

Allcons - DEWA Concentrated Solar Power TowerKoncentračná solárna elektráreň DEWA je súčasťou najväčšieho solárneho parku sveta. Leží 50 km od Dubaja a solárna veža bude najvýkonnejšia svojho typu na svete. Kapacita solárnej veže bude 100 MW. Solárny park zníži emisie uhlíka o 1,6 milióna ton ročne.

Veža sa skladá z dvoch častí. 222 metrov vysoká betónová časť nesie 38 metrov vysoký absorbér so zásobníkom roztavenej soli. Naša firma bola poverená návrhom absorbéra s hmotnosťou ocele 900 t. Kvôli zohľadneniu všetkých zaťažení, seizmicity a aerodynamickej nestability bolo nutné modelovať celú vežu. Podpery sa modelovali ako pružinové konštanty s tuhosťou odpovedajúcou výpočtom betónových pilót. Pre zostavenie kombinácií zaťaženia a pre posudky boli použité americké normy.

V priebehu návrhu sme výsledky vypočítané programom SCIA Engineer konfrontovali s výsledkami španielskej firmy EA, ktorá sa sústredila na podrobný návrh betónovej časti. Náhradné statické zaťaženie simulujúce Kármánove víry bolo pre overenie bezpečnosti stavby porovnané s meraním vo veternom tuneli na univerzite v Zhejiang. Pretože absorbér bude zostavený na zemi a potom vyzdvihnutý na vrchol betónovej veže, bol vytvorený paralelný model absorbéra s nelineárnymi podperami a výsledky boli konzultované s talianskou firmou Fagioli, ktorá mala na starosti vyzdvihnutie absorbéra.

 

"Projekt preukazuje vysokú technickú odbornosť v mnohých odboroch. Vyzdvihnúť musíme najmä spoluprácu s ďalšími účastníkmi projektu (vyzdvihnutie absorbéra, interakcie s betónovou základňou, zaťaženie vetrom, seizmicita, ...)."

Vyjadrenie poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020

Tento projekt získal Cenu Poroty v súťaži SCIA User Contest 2020.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

 

 


​V tomto rozhovore sa dozviete ďalšie podrobnosti o projekte

Interview Allcons Industry s.r.o.
Pozrite sa na rozhovor s inžinierom Radkom Poštom

 


 

 

Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower