Most pre peších Martinet - prvé použitie UHPFRC vo Švajčiarsku

Dátum dokončenia výstavby: 
júl-2015
Krajina: 
Švajčiarsko

Martinet footbridge - first use of UHPFRC in SwitzerlandMost pre peších Martinet hrá významnú úlohu v dopravnej infraštruktúre Lausanne vo Švajčiarsku, menovite pre chodcov a cyklistov. Most navrhnutý ateliérom Emch+Berger SA Lausanne, je prvým mostom vo Švajčiarsku postaveným z vysokopevnostného kompozitného materiálu na báze cementu vystuženého vláknami (UHPFRC). 
 
Tento materiál bol zvolený preto, aby umožnil zakomponovať 15,3 m dlhý most do existujúcej mestskej zástavby a aby vytvoril originálne a na pohľad príjemné stavebné dielo. Je tiež ukážkou modernej štíhlej konštrukcie zhotovenej z vysokopevnostného kompozitného materiálu na báze cementu vystuženého vláknami.
 
Prierez mosta v tvare asymetrického U sa skladá z dvoch hlavných nosníkov: "organického" a plného. Oba nosníky tvoria polovičný rám, ktorého spodná doska je vystužená rebrami v priečnom smere. V pozdĺžnom smere konštrukcia pozostáva z 9 prefabrikovaných segmentov spojených priamymi dodatočne predpätými káblami. Most je uložený na dvoch železobetónových oporách.
 

Výpočet vlastných frekvencií v SCIA Engineer

Autori mosta boli postavení pred niekoľko výziev:

  • cena konštrukcie nesmela prekročiť cenu konvenčnej železobetónovej alebo oceľovej konštrukcie,
  • požiadavkou bola minimálna údržba dokončeného mosta,
  • úlohou bolo tiež obmedziť na minimum použité zdroje pri súčasnom splnení všetkých ustanovení príslušných noriem,
  • konštrukcia musela mať originálny dizajn. 

V SCIA Engineer boli vytvorené dva modely: jeden priehradový a druhý s nosníkmi a doskami pre "organický" väzník. K zefektívneniu práce prispela séria funkcií SCIA Engineer: import DXF, 2D a 3D rámy, grafický prierez a dynamické výpočty. Vďaka numerickej analýze sa podarilo hlavné ciele projektu splniť. Výsledky získané v SCIA Engineer navyše korešpondovali s hodnotami vlastných frekvencií nameraných in-situ.  

Projekt pešej lávky Martinet bol nominovaný  v kategórii "Dopravné stavby a konštrukcie" v súťaži SCIA User Contest 2017 “The Art of Structural Design”.

Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland
Martinet footbridge - first use of UHPFRC in Switzerland