Rozšírenie letiska Rafael Núñez - Cartagena De Indias, Kolumbia

SCIA User Contest 2017 - WinnerDo Kolumbie neustále prúdia davy turistov a tunajšie letisko preto pripravuje plány na výrazné rozšírenie. Jedným z modernizovaných letísk je medzinárodné letisko Cartagena Rafael Núñez v meste Crespo, ktoré je súčasťou mesta Cartagena De Indias ležiaceho na pobreží Karibiku. Rafael Núñez odbaví každý rok viac ako 3 milióny cestujúcich, a je tak tretím najväčším letiskom v Kolumbii. Vďaka svojej príťažlivej lokalite mesto láka čoraz viac turistov a firiem, čo si vyžiadalo rozšírenie letiska tak, aby pojalo až 8,5 milióna cestujúcich ročne. Na tento účel bola navrhnutá budova terminálu pre medzinárodné lety, ktorá bude pripojená k novému nástupnému mólu v dĺžke viac ako 400 metrov. Celková plocha tohto rozšírenia je 27000 m2.

 

Výzvy projektu

Na konštruktérov čakalo niekoľko výziev:

  • zložitá geometria oceľovej strechy s 3D a 2D priehradovými nosníkmi,
  • kombinácia častí vytvorených z rôznych materiálov,
  • potreba niekoľkých pokročilých typov výpočtov.

 

“Ukázalo sa, že zadávanie dát do programu SCIA Engineer je veľmi flexibilné, a toto riešenie nám prinieslo vyššiu produktivitu než iný konštrukčný softvér, ktorý v spoločnosti používame.”

Estra Engenharia Ltda.

 

Rozšírené analýzy a hybridné konštrukcie s programom SCIA Engineer

Hlavná konštrukcia terminálu bola modelovaná priamo v programe SCIA Engineer. Jedná sa o jednu budovu s plochou viac ako 5600 m2. Budova má oceľovú strechu zahŕňajúcu niekoľko priestorových a rovinných nosníkov vyrobených z valcovaných profilov HSS, ktoré vytvárajú rôzne naklonenia strechy. V programe SCIA Engineer bol vytvorený tiež model fasády. S ohľadom na analýzu a overenie sa ukázali ako veľmi užitočné obsiahle funkcie programu SCIA Engineer :

  • analýza s uvažovaním lokálnych nelinearít,
  • analýza druhého rádu,
  • prvky s účinnosťou iba v ťahu,
  • fyzikálna nelinearita betónového materiálu,
  • pokročilá dynamická a seizmická analýza.

V programe SCIA Engineer boli tiež vykonané posudky ocele a betónu v súlade s normami AISC a ACI.

 

“Tento komplexný projekt bol modelovaný priamo v programe SCIA Engineer ako hybridná konštrukcia s rozsahom viac ako 400 metrov, vrátane fasád a strechy. Na porotu urobili dojem pokročilé analýzy druhého rádu, prvky s účinnosťou iba v ťahu, fyzikálne a geometrické nelineárne prvky a rozšírené dynamické a seizmické výpočty, ktorých výsledkom je úžasná budova.”

Výrok poroty

 

Toto je víťazný projekt SCIA User Contest 2017 – Kategória 4: Špeciálne projekty.

 

SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia