Oblúkový most cez kanál Rýn-Herne

Študent: 
Kyrylo Sobolyev
Inštitúcia: 
Hochschule Bochum / University of applied sciences Bochum
Pripevnenia: 
University of applied sciences Bochum

Ide o lávku pre chodcov a cyklistov s plošinou pre rôzne podujatia pripojenou k mostovke. Projekt je výsledkom predmetu TKH, vedeného prof. Dr.-Ing. Michael Maasom na Hochschule Bochum.

Úlohou bolo navrhnúť oblúkový most, ktorý by bol alternatívou k existujúcemu dvojitému oblúkovému mostu cez kanál Rýn-Herne v Nordsternparku od Stefana Polonyiho. Nový most mal mať rovnakú šírku 5,50 m a bol navrhnutý tak ako pôvodný, pre chodcov aj cyklistov. Okrem toho musela byť na jednu stranu mostovky pripojená plošina s plochou 100 m² ako platforma pre rôzne podujatia. Počet, usporiadanie a náklon oblúkov nemuseli zodpovedať pôvodnému mostu a boli voľne voliteľné, aby zodpovedali novému konceptu. Cieľom bolo kompletné dimenzovanie všetkých základných komponentov mosta pomocou programu SCIA Engineer. Zadaním bolo vykonať napätostné posudky a posudky deformácií. Ako ďalšia hĺbková analýza sa musel tvar oblúka optimalizovať.

Winner SCIA Student Contest 2020Koncepčne bol tvar mosta navrhnutý s cieľom preniesť plošinu pre podujatia do centra pozornosti. Na jednej strane tvorí tvar káblov architektonickú sochu, ktorá napodobňuje bodové svetlá osvetľujúce stred mosta. Na druhej strane zostava káblov a oblúka spôsobujú, že most je vnímaný z diaľky ako zvláštne miesto. Mostovka je tvarovaná tak, že plošina pre podujatia je umiestnená v centrálne na hlavnej osi a návštevník musí kráčať okolo nej.

Na návrh/modelovanie bol použitý ako nástroj Rhino 6 a prútová konštrukcia bola naimportovaná do programu SCIA Engineer. To mi umožnilo parametricky navrhnúť „Šesť bodov“ a zároveň vykonať zrozumiteľným spôsobom statickú analýzu a posudky.

 

VÍŤAZ SCIA Student Contest 2020

“Porotu zaujala architektúra parametrizovaného mosta. Parametrický návrh sa uskutočnil pomocou odkazu z Rhina na SCIA Engineer v kombinácii s optimalizáciou tvaru oblúka.”

Výrok poroty

 

Discover this project in our SCIA User Contest Book 2020

Other Details of this Student
Krajina: 
Germany
Rok ukončenia štúdia: 
2019
Učiteľ / Profesor: 
Prof. Dr.-Ing. Michael Maas
Branch of study: 
Architecture

Obrázky a Screenshoty

Kyrylo Sobolyev - Studentproject - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer