Wander Link (most pre peších)

Študent: 
Ida Gummersheimer
Inštitúcia: 
Hochschule Bochum
Pedestrian bridge - Winner SCIA Student Contest 2021

Mesto Dortmund plánovalo prestavbu existujúceho mosta kvôli jeho veku a tiež kvôli tomu, že most prestal vyhovovať novým normám. Most sa nachádza v centrálnej mestskej časti Dortmundu, preklenuje šesťprúdovú cestu vedúcej do centra mesta a zaisťuje pešie spojenie s výstaviskom Messe Dortmund a tiež s priľahlým futbalovým štadiónom.

Most je hojne využívaný počas veľtržných podujatí a najmä v dňoch zápasov. Je ale aj obľúbený u návštevníkov, ktorí používajú štadión ako miesto stretávania. Existujúca oblúková konštrukcia z 50. rokov 20. storočia má sklon výrazne cez 6% a podľa uznávaných technologických pravidiel nie je bezbariérová.

Mesto Dortmund plánuje bezbariérovú náhradu tohto mosta pre peších a cyklistov. Úlohou je teda navrhnúť a optimalizovať nosnú konštrukciu nového bezbariérového mosta.

Konštrukcia má byť navrhnutá ako prútová oceľová konštrukcia.

Pedestrian Bridge - Winner SCIA Student Contest 2021

Na tomto projekte pracovala Ina Gummersheimerová počas svojho štúdia: "V treťom semestri som predniesla prezentáciu o Ben van Berkelovi vrátane jeho diela, mosta Erasmus v Rotterdame. Most je držaný niečím, čo vyzerá ako jeden umne tvarovaný pylón, čo ma inšpirovalo v návrhu môjho mosta. Zvolila som dva pylóny a navrhla som počet a rozloženie ťažných lán. Bol to môj obľúbený projekt, ktorý som spracovala v programe SCIA Engineer. Vykonala som výpočty s potrebnými kombináciami zaťažení, upravila profily tak, aby spĺňali pevnostné požiadavky, ale nikdy som nestratila zo zreteľa vizuálnu stránku mosta."

Tento projekt získal 1. cenu v študentskej súťaži SCIA Student Contest 2021.

 

KTO JE IDA GUMMERSHEIMEROVÁ 

"Som z Nemecka, a práve som dokončila bakalárske štúdium architektúry na Hochschule Bochum. Vždy som bola kreatívny človek a chcela som študovať niečo, čo by som chcela robiť po zvyšok života. Na architektúre ma vzrušuje, že nejde len o to byť kreatívny, ale tiež vytvoriť niečo, čo naozaj funguje. Zahŕňa to oveľa viac, napríklad ekonomické, ekologické a logické faktory a mnoho ďalšieho. Vždy je v tom zahrnuté premýšľanie o budúcnosti a o tom, ako na ňu môže architektúra čo najlepšie reagovať. Neustále sa vyvíja, a to ju robí veľmi vzrušujúcou!"

 

Other Details of this Student
Krajina: 
Germany
Rok ukončenia štúdia: 
2021
Učiteľ / Profesor: 
Prof. Dr.-Ing. Michael Maas
Branch of study: 
Architecture (B.Sc.)

Obrázky a Screenshoty

Pedestrian Bridge - Winner SCIA Student Contest 2021
Pedestrian Bridge - Winner SCIA Student Contest 2021
Pedestrian Bridge - Winner SCIA Student Contest 2021
Pedestrian Bridge - Winner SCIA Student Contest 2021