Bakalárske a diplomové práce študentov

Sme hrdí na to, že môžeme na týchto webových stránkach publikovať diplomové práce študentov, ktoré boli spracované pomocou SCIA Engineer alebo iným SCIA software.

Ak by ste chceli vidieť svoje práce zverejnené a zdieľať ich s ostatnými študentmi, profesormi a odbornou verejnosťou, potom stačí vyplniť tento formulár (studentthesisform.pdf) a poslať ho späť na education@scia.net, spolu s požadovanými prílohami uvedenými na konci tohto dokumentu.

Teraz máte príležitosť zviditeľniť sa!

TU Delft

Bridges offer great potential for the use of high strength steel grades (HSS). The main advantages are generally a result of reduced weight and cross-sectional dimensions. Design stresses can be increased and plate thickness may be reduced, resulting in significant weight savings.

(Mrs. Eleni Gogou  |  TU Delft)

Stránky