Skočiť na hlavný obsah
Modelovanie conference 2023

Konferencia MODELOVANIE 2023

 • Dátumy

  Dátum od Št 23 november 2023 - 09:00 CET Dátum do Pi 24 november 2023 - 14:00 CET

 • Adresa
  Hotel Hutník I
  Slovensko
 • Contact data
  Lumír Blažek
  E-mail: [email protected]
 • Event region Slovensko

Vážení používatelia a priatelia SCIA,

Pozývame vás na 23. ročník tradičnej konferencie MODELOVANIE.

Konferencia sa bude konať opäť v príjemnom prostredí Vysokých Tatier v hoteli HUTNÍK I v Tatranských Matliaroch.

Konferencia sa uskutoční v dňoch
23. a 24. novembra 2023.

Pripravili sme pre vás bohatý program:

 • prednášky o programoch SCIA Engineer, tipy a triky, užívateľské projekty a ďalšie zaujímavosti,
 • pracovné skupiny (workshopy) na vybrané témy,
 • centrum podpory a predaja, kde môžete po celú dobu konania konferencie konzultovať svoje otázky,
 • spoločenský večer na záver prvého dňa pre neformálne stretnutie ako s pracovníkmi SCIA, tak s vašimi kolegami z iných firiem.

 

Prihlaste sa

Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom najneskôr do 15.11.2023 na adresu: [email protected].

Program a praktické informácie

štvrtok 23.11.2023

9:00 - 10:30 Prvý blok prednášok

 • Otvorenie konferencie (Lumír BLAŽEK, SCIA SK, s.r.o.)
 • Novinky v SCIA Engineer 22 (Radim MATELA, SCIA CZ, s.r.o.)
 • Novinky softvérovej ochrany SCIA Engineer (Jiří BURÝŠEK, SCIA CZ, s.r.o.)
 • Novinky v navrhovaní betónových konštrukcií (Lukáš DLOUHÝ, SCIA CZ, s.r.o.)
 • Novinky v navrhovaní drevených konštrukcií (Jiří PORADA, SCIA CZ, s.r.o.)

10:30 Prestávka

11:00 - 12:00 Druhý blok prednášok

 • Evolúcia SCIA Engineer (Pavol VALACH, SCIA SK, s.r.o.)
 • Vybrané zaujímavé modely v SCIA Engineer a ich výstižnosť (Jaroslav ODROBIŇÁK, Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta)
 • Atypické prípady použitia SCIA Engineer (v praxi) (Miloš SLIVANSKÝ, Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta)
 • ALLPLAN 2024 ako nástroj inovatívneho modelovania stavebných prvkov (Oliver ORLOVSKÝ, Allplan Slovensko s. r. o.)
 • Pokročilé riešenie betónových stien a oblastí diskontinuít, Martin PERNICA    IDEA StatiCa s.r.o.)

12:30 Obed

14:00 WORKSHOPY – blok 1

15:15 WORKSHOPY – blok 2

16:15 Prestávka

16:45 WORKSHOPY – blok 3

17:45 Občerstvenie pri stánku podpory

18:00 Voľný program (futbalový zápas SCIA vs. užívatelia, bowling, bazén, lyžovanie, zimná prechádzka)

20:00 Večera a spoločenský večer

piatok 24.11.2023

9:00    WORKSHOPY – blok 4

10:00    Prestávka

10:30    WORKSHOPY – blok 5

11:45    WORKSHOPY – blok 6

12:45    Obed
 

1. Betón: Novinky v návrhu a posudzovaní betónových prútových konštrukcií v SCIA Engineer

Lukáš Dlouhý, Kateřina Štíchová

 • novinky od verzie 22.0 (vylepšené šablóny výstuže pre stĺpy, návrh výstuže MSÚ+MSP pre prútové konštrukcie a ďalšie)
 • predstavenie vývoja pre verziu 22.1/23

2. Betón: Novinky v návrhu a posudzovaní betónových plošných konštrukcií v SCIA Engineer

Lukáš Dlouhý, Pavol Valach

 • posúdenie únosnosti 2D prvkov (rôzne pozície výstuže a krytia)
 • min. plochy výstuže; výkaz výstuže 2D
 • predstavenie vývoja pre verziu 22.1/23.0

3. Betón: Dimenzovanie štíhlych prvkov (stĺpov, stien) v SCIA Engineer

Pavol Valach, Radim Matela

 • nominálna tuhosť a krivosť
 • fyzikálne nelineárny výpočet pre 1D / 2D
 • využitie integračných dielcov

4. Betón: Modelovanie a posudzovanie rebier a integračných dielcov v SCIA Engineer

Pavol Valach, Radim Matela

 • automatický výpočet efektívnej šírky, ručné zadanie
 • vysvetlenie vnútorných síl a možnosti dimenzovania
 • využitie integračných dielcov pri dimenzovaní betónu

5. Modelovanie a posudzovanie sklenených konštrukcií v SCIA Engineer

Kateřina Štíchová, David Findura

 • ukážka realizovaných sklenených konštrukcií
 • modelovanie sklenených konštrukcií a úchytov skla
 • posudky jednovrstvového, vrstveného a izolačného skla podľa prEN16612

6. Návrh spriahnutých stĺpov v SCIA Engineer

Kateřina Štíchová, Jiří Porada

 • posúdenie akéhokoľvek prierezu (popísaného v norme)
 • podrobný výstup s použitými vzorcami
 • posudok platnosti

7. Užívateľské prostredie, tabuľkový vstup a výsledky

Jiří Burýšek, Petr Urbánek

 • tipy pre produktivitu v novom používateľskom prostredí
 • použitie tabuľkového vstupu pre parametrické modelovanie a správu modelu
 • tabuľkové výsledky a zhodnotenie konštrukcie

8. Modelovanie a posúdenie drevených konštrukcií vrátane CLT panelov

David Findura, Jiří Porada

 • posudky MŠÚ a MSP rastlého dreva
 • modelovanie, posudky MŠÚ a MSP pre lepené laminované drevo
 • modelovanie, posudky MSÚ pre CLT panely

9. Prehľad možností nelineárnych výpočtov v SCIA Engineer

Daniel Jindra, Radim Matela

 • prehľad nelinearít, nastavenie výpočtu
 • modelovanie a výpočty lán
 • iba tlačené murivo

10. Novinky v 3D generátore zaťaženia vetrom

Daniel Jindra, David Findura

 • 3D generátor vetra: všeobecné nastavenia, tipy a triky
 • 3D generátor vetra pre prístrešky, markízy atď.
 • zohľadnenie otvorov v plášti budovy, vplyv na Cpi

11. Novinky v budúcej verzii SCIA Engineer pre globálnu analýzu konštrukcií

Daniel Jindra, Radim Matela

 • oddelenie zadávania a výsledkov pre lineárnu a nelineárnu stabilitu
 • možnosť zobrazenia tvaru globálnych imperfekcií pred nelineárnym výpočtom
 • knižnice imperfekcií podľa noriem

12. Vzperné dĺžky v SCIA Engineer

Petr Urbánek, Jiří Burýšek

 • zadávanie vzperných dĺžok
 • úprava vzperných dĺžok
 • výpočet

13. Betón: Základy modelovania a posudzovania predpätých konštrukcií v SCIA Engineer

Lukáš Dlouhý, Kateřina Štíchová

 • modelovanie dodatočne a vopred predpätých káblov
 • tipy a triky pre modelovanie dodatočne predpätých káblov
 • posúdenie predpätého betónu

14. Prepojenie SCIA Engineer a IDEA StatiCa pre návrh oceľových prípojov

Martin Pernica

 • export zo SCIA Engineer pomocou IDEA StatiCa Checkbot
 • synchronizácia zmien
 • ako použiť chytré šablóny pre rýchly návrh a posúdenie

15. ALLPLAN – automatizácia a parametrické prvky Pythonpart

Oliver Orlovský

 • podpora workflow pre statiku
 • automatizácia vybraných prvkov v Allplan 2024
 • využívania funkcionalít určených pre tvorbu a prácu s prefabrikovanými prvkami

Vložné
 • Vložné je potrebné uhradiť po skončení konferencie na základe faktúry, ktorá Vám bude zaslaná elektronickou formou.
 • Poplatok za konferenciu neuhrádzajte popredu!!
 • Posledný možný termín pre odhlásenie z konferencie je 15.11.2023. Po tomto termíne Vám bude fakturovaná plná čiastka za účasť. V prípade neúčasti sa vložné nevracia. V prípade nutnosti je možné prihlášku delegovať na náhradného účastníka.
 • V cene vložného je zahrnutý odborný program, organizačné náklady, občerstvenie v čase prestávok, obedy (2x) a spoločenský večer s večerou.
Vložné /1 osoba Cena s DPH 20%
Pre firmy s uzavretou servisnou zmluvou 120,00 €
Pre firmy bez uzavretej servisnej zmluvy 150,00 €

Miesto konania konferencie

Hotel HUTNÍK I *** Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, [email protected]

Prihláška

Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom ([email protected]) najneskôr do 15.11.2023.

Registrácia

Registrácia účastníkov bude vo vstupnej hale hotela HUTNÍK I vo štvrtok 23.11.2023 od 8:00 do 8:45 hod.

Ubytovanie

Každý účastník si ubytovanie a raňajky objednáva sám. Kontakt: Hotel HUTNÍK I *** Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, [email protected]

Ubytovanie je možné v 2 – lôžkových, 1 - lôžkových, prípadne v 2-lôžkových izbách obsadených jednou osobou.

Daň z ubytovania je 2,00 €/deň.

Cena ubytovania a raňajok v hoteli HUTNÍK I - každý účastník si hradí sám na recepcii hotela

Ceny sú uvedené s príslušnou DPH 1 noc 2 a viac nocí *
1 osoba v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe (bez raňajok) 38,70 € / 1 noc 37,05 € / 1 noc
1 osoba sama v izbe (bez raňajok) 57,60 € / 1 noc 43,70 € / 1 noc
Bufetové raňajky 5,00 € / 1 osoba 5,00 € / 1 osoba

Kontakt pre objednávku ubytovania a raňajok:

Hotel SOREA HUTNÍK
059 53 Tatranské Matliare – Vysoké Tatry
[email protected]

Stravovanie

V cene vložného bude zabezpečené občerstvenie v čase prestávok, obedy (2x) a večera v rámci spoločenského večera.

Spoločenský večer

Spoločenský večer s večerou 
 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.