Dodávatelia

Dodávatelia teraz stále častejšie čelia novým výzvam. Taktiež sa pred nimi otvárajú nové príležitosti. Nové typy zmlúv (IPD) a rastúci tlak na zníženie nákladov a dodržanie dodacej lehoty vyžadujú lepšiu spoluprácu medzi účastníkmi projektu a vyžadujú prijatie dôležitých rozhodnutí v skorých fázach projektu. Nielen finančné aspekty, ale tiež problematika dopadu na životné prostredie vyžadujú optimalizáciu projektovanej konštrukcie s ohľadom na množstvo použitého betónu a ocele.

Úspora financií a materiálov vďaka optimalizovanej konštrukci.

Scia Engineer a Frilo Statics Vám pomôžu s projektovaním konštrukcií podľa aktuálnych stavebných noriem bez ohľadu na typ a zložitosť konštrukcie: rodinný dom, mrakodrap, zavesený most a pod.

Vďaka priateľskému a efektívnemu používateľskému rozhraniu budete môcť preskúmať rôzne varianty projektovaného objektu, využiť integrovanú optimalizáciu alebo tiež použiť rozšírené optimalizačné algoritmy na dosiahnutie čo najväčších finančných alebo materiálových úspor.

Predchádzanie chybám zvyčajne odhaleným až na stavenisku vystužovaním v 3D.

So softvérom Allplan Engineering je konštruovanie v 3D veľmi jednoduché aj u tých najzložitejších detailov. Tento prístup preukázal výrazné zlepšenie komunikácie so staveniskom a zníženie počtu chýb v skorých štádiách projektu.

Opakujúce sa úlohy, nekonzistentnosť a meškanie spôsobené nevyhnutnými zmenami projektu sa znížia na minimum vďaka centrálnemu 3D modelu, asociatívnym pohľadom a generovaným zoznamom materiálu a technickým správam.

Kontrola konfliktov a odhalenie na obrazovke počítača namiesto ich zistenia až na stavbe.

Ak máte k dispozícii presný 3D model, môžete prípadné kolízie riešiť už v skorých fázach projektu. Ubezpečíte sa, že nosníky majú správnu dĺžku zodpovedajúcu spôsobu podopretia a že vzduchotechnika neprechádza cez stred nosných prvkov.

Zefektívnenie interdisciplinárnej spolupráce.

Spájanie, prezeranie, analýza a kontrola modelov IFC dodaných od rôznych profesií sa môže vykonávať v programe Solibri Model Checker. Toto unikátne riešenie predstavuje nový prístup k vedeniu a koordinácii projektov.