Lešenia a policové systémy

Technologický pokrok a zvýšené bezpečnostné požiadavky vedú k prísnejším normám. Konštrukcie, ktoré sa predtým navrhovali na základe empirických skúseností, teraz vyžadujú podrobnú statickú analýzu. Rastúca konkurencia znamená, že pre jednotlivé firmy je stále ťažšie odlíšiť sa od ostatných spoločností.

Firmy špecializujúce sa na projektovanie lešení často pracujú s niekoľkými nezávislými riešeniami: program CAD na modelovanie, tabuľky výrobcov, výpočtové programy pre konkrétne detaily, tabuľky pripravené v aplikácii MS Excel na vytvorenie zoznamov materiálu a pod. To vedie k prerušovanému pracovnému postupu, nezaistenej bezpečnosti pri odovzdávaní dát, možnému generovaniu chýb a prípadnému oneskoreniu.

Naše riešenia pre projektovanie lešení sú navrhnuté tak, aby s nimi bolo možné rýchlo a jednoducho modelovať jednoduché lešenia vrátane automaticky generovaných zoznamov materiálu, cenníka a výkresov a tiež vykonávať podrobné výpočty a vytvárať posudky lešení vrátane zohľadnenia špecifických faktorov: spojok, trenia, medzier, zvláštnych typov zaťaženia a špeciálnych posudkov (EN 12810-12811).

Softvér Smart Scaffolder Model-IT bol vyvinutý špeciálne pre potreby firiem, ktoré sa zaoberajú projektovaním lešení. Prostredníctvom tejto aplikácie je možné navrhovať rúrové aj systémové lešenia a vlastná práca s programom pripomína „počítačovú hru“.

Za niekoľko sekúnd vytvoríte podrobný a presný model a tiež vygenerujete požadované výkresy, zoznam materiálu a profesionálnu cenovú ponuku. Vďaka presnejším odhadom sa tak zvýši Vaša šanca na úspech vo výberových konaniach.

Softvér Scia Engineer bol rozšírený o špeciálne funkcie pre návrh lešení a policových systémov:

  • Otvorené knižnice: Môžete jednoducho zostaviť svoje vlastné bloky alebo ich načítať z aplikácie CAD. Bloky môžu obsahovať materiály alebo konštrukčné prvky (spojky, medzery, …) vrátane čísla dielu.
  • Zvláštne výpočtové nástroje: Nelineárne funkcie predstavujú skutočné správanie spojok, je možné simulovať trenie v podporách, priestorové zaťaženie vetrom sa rozpočíta na konštrukciu a kombinácie zaťažení sa zostavujú podľa noriem. Je možné vykonať výpočet P-delta podľa teórie druhého rádu na zdeformovanej geometrii odvodenej z kritického tvaru straty stability. Často je povinný výpočet odozvy na zemetrasenie. S využitím sekvenčnej analýzy je možné realizovať ho vrátane zohľadnenia účinkov druhého rádu.
  • Posudky: Vytvárajú sa pre diely aj pre spojky. Podrobný protokol o výpočte obsahuje všetky použité vzorce, tabuľky a odkazy na normu.
  • Výkresy konštrukcie (pohľady, rezy, …): Vytvárajú sa podľa štandardov danej projekčnej kancelárie a jednoducho sa kombinujú na jednom výkrese. Súčasťou výstupov je tiež podrobný zoznam materiálu.

Nezáleží na tom, či náš softvér bude využívať Váš predajca alebo projektant – v oboch prípadoch získavate presnosť,bezpečnosť a vysokú produktivitu.