Projektovanie výrobných závodov

Priemyselné závody sú často veľmi zložitými konštrukciami postavenými okolo zásadných procesov, strojov a zariadení továrne. Takéto konštrukcie zvyčajne majú zložitú geometriu a veľmi prísne bezpečnostné požiadavky, pretože ide o kľúčové miesta (elektrárne) a niekedy je nutné vysporiadať sa s nebezpečnými materiálmi (chemický priemysel atď.). Statik, ktorý projektuje priemyselné závody, musí byť schopný spolupracovať s aplikáciami na projektovanie vlastného priemyselného závodu.

Plantas Industriais

Scia Engineer je program na výpočty a posudky konštrukcií vhodný na projektovanie priemyselných závodov:

  • Jednoducho v ňom možno v jednom projekte kombinovať rôzne materiály, ako sú valcované alebo zvárané oceľové profily a in-situ betónované alebo prefabrikované železobetónové prvky.
  • Zdieľanie modelov so systémami riadenia prevádzky alebo s programom na konštruovanie.
  • Špičkový moderný modelár.
  • Integrovaná kontrola kolízií (napr. pre potrubia a zariadenia).
  • ?Podpora medzinárodných noriem (IBC, Eurokódy, BS, DIN atď.) s úplnými a jednoducho upraviteľnými dokumentmi.
  • ?Široká škála výpočtových možností pre najnáročnejšie prípady zaťaženia: zemetrasenie, pád lietadla, teplota.
  • Generovanie výkresov konštrukcie priamo z výpočtového programu a zlepšenie komunikácie v rámci projektového tímu.

Prostredníctvom programu Allplan Engineering môžete navrhnúť konštrukčné detaily a vystužiť betónové časti konštrukcie, a to celé v 3D. Výkresy debnenia a výstuže sa vytvárajú priamo z modelu.

Spolupráca je viac ako kedykoľvek inokedy dôležitým predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu. Vďaka širokému spektru formátov pre výmenu dát podporovaných oboma programami (Scia Engineer a Allplan Engineering) je jednoduchá aj integrácia s Vaším súčasným softvérovým riešením pre návrh závodu: SDNF, IFC, PDF, VRML atď.