Edícia Expert

Edícia Expert rozširuje Edíciu Profesionál a zaujme aj tých najnáročnejších užívateľov. Na ukážku niekoľko funkcií: rozšírené pohyblivé zaťaženie a zaťaženie vlakmi, fázy výstavby (deformácie na deformovanej konštrukcii).

Product type: 
Edition