Edícia Ultimate

Edícia Ultimate obsahuje celé spektrum funkcií ponúkaných v programe SCIA Engineer. Rozširuje Edíciu Expert všetkými dostupnými návrhovými normami, posudkami (ako hliník, spriahnutý oceľo-betón), jazykmi a ďalšími dostupnými modulmi. 

Product type: 
Edition