Skočiť na hlavný obsah

Zvýšenie rýchlosti výpočtov

Detail o Zvýšenie rýchlosti výpočtov

  • Kód modulu ESA0046
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Často kladené otázky

Vylúčiť Scia Engineer z antivírusovej kontroly

Môže sa stať, že Váš antivírusový program zníži rýchlosť SCIA Engineer. Nasledujúci príklad ukazuje možné riešenie pre ochranu Symantec.
Antivírusový program by sa nemal vypínať úplne (to by bolo nebezpečné), ale môžete z jeho procesov vylúčiť niektoré zložky.

Najprv nastavíte vylúčenie súborov, zložiek a procesov:Tu môžete zadať konkrétne zložky a podzložky SCIA Engineer:


TIP:  Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že riešič nemôže počas výpočtu zapisovať do svojich súborov, alebo z nich čítať. Preto je veľmi dôležité pridať medzi výnimky aj dočasnú zložku (TEMP).

Umiestnenie tejto zložky nájdete v Nastavenie> Možnosti> Zložky


Vylúčiť Scia Engineer z indexovania systému Windows Search

V záujme urýchlenia procesu vyhľadávania používa systém Windows na rýchle vyhľadávanie väčšiny bežných súborov v počítači index, pričom zaznamenáva informácie o súboroch do indexu súborov. Súčasne ale spotrebováva niektoré zdroje systému, takže je výhodné vylúčiť v Možnostiach indexovania indexovanie SCIA Engineer.

Otvorte Ovládací panel a kliknite na Možnosti indexovania:Tu si môžete na kliknúť na tlačidlo Upraviť a vylúčiť rovnaké zložky, ako boli popísané v predchádzajúcom odseku:

Poznámka: Tieto tipy poskytujú riešenie nielen pre pomalé výpočty, ale tiež by mali preventívne zabrániť pádu systému.