Skočiť na hlavný obsah

Chcete sa dozvedieť viac o SCIA Spotlight a Vstupnom paneli?

Detail o Chcete sa dozvedieť viac o SCIA Spotlight a Vstupnom paneli?

  • Kód modulu ESA1814
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Často kladené otázky

SCIA Engineer 21 priniesol úplne nové, transformované užívateľské prostredie. Aby sme vám pomohli z neho vyťažiť maximum, prinášame niekoľko tipov pre dva z nových komponentov: SCIA Spotlight a Vstupný panel.

SCIA SPOTLIGHT

SCIA Spotlight v sebe kombinuje príkazový riadok a vyhľadávač. Kedykoľvek na tento komponent môžete kliknúť myšou alebo stlačiť medzerník na klávesnici a začať písať. SCIA Spotlight má tieto vlastnosti:

Automatické doplňovanie - akonáhle začnete písať, program automaticky doplňuje termíny, ktoré zodpovedajú napísaným písmenám. Obvykle stačí napísať len pár znakov a nájdete, čo hľadáte. Akonáhle je príkaz automaticky doplnený, stlačte Enter.
Pre všetky nájdené príkazy môžete pomocou ikony s otáznikom ihneď otvoriť online nápovedu.

Pomocou funkcie "Ukáž mi" môžete ľahko nájsť, kde sa daná funkcia nachádza v ponukách (ak to potrebujete vedieť)..

SCIA Spotlight môžete tiež využiť na prispôsobenie prostredia svojim zvyklostiam. Podobne ako z ponúk, môžete i zo SCIA Spotlight nájdený príkaz pretiahnuť na požadovanú nástrojovú lištu alebo tu môžete priamo priradiť klávesovú skratku.
Pri zadávaní alebo oprave geometrie môžete v SCIA Spotlight zadať súradnice objektu. Najjednoduchším spôsobom je stlačiť medzerník a začať písať súradnice alebo dĺžky. To isté platí pri používaní vodiacich čiar (prichytávacia možnosť). V tom prípade nie je potrebné kliknúť do SCIA Spotlight.

Vstupný panel

Akýkoľvek objekt dostupný v SCIA Engineer je možné zadať cez Vstupný panel. Pretože v SCIA Engineer existuje veľké množstvo rôznych objektov, umožňuje panel pracovať s pracoviskami a oddelenými kategóriami (filtrovať viditeľné objekty). Tým spôsobom môžete začať s pracoviskom "konštrukcia" a zadať konštrukčné prvky a ich okrajové podmienky a potom pokračovať s pracoviskom "zaťaženie" a definovať zaťaženie pôsobiace na konštrukciu. Rovnako ako hlavná ponuka alebo SCIA Spotlight zobrazuje Vstupný panel stručnú nápovedu, ak nad nejakým príkazom ponecháte kurzor myši 2 sekundy bez pohybu.

Novým konceptom sú "visačky" (tagy), ktoré predstavujú akýsi globálny filter pre zobrazenie iba najpoužívanejších príkazov (visačky "základné modelovanie" alebo "rýchle zadanie"). Alternatívne môžu visačky filtrovať podľa typu modelovanej konštrukcie. Pre oceľové konštrukcie je vhodná visačka "1D", pre murované a betónové projekty potom visačka "2D". Týmto spôsobom ľahko odfiltrujete (skryjete) príkazy, ktoré nebudete potrebovať.

Pre prispôsobenie Vstupného panelu vašim potrebám a zvyklostiam máte k dispozícii rôzne nastavenia. Môžete využiť tieto možnosti:

  • Zobraziť panel iba s ikonami (obrázok vľavo) alebo aj s názvami a klávesovými skratkami (obrázok vpravo). Pokiaľ nie je Vstupný panel dostatočne široký pre zobrazenie mien, je zobrazený v režime "len ikony".
  • Zobraziť alebo skryť mená kategórií.

Akonáhle sa zoznámite s ikonami, ktoré sme vytvorili, odporúčame používať Vstupný panel v režime "len ikony".