Automatizovaný návrh betonových konstrukcí ve SCIA Engineer 19

Dátum seminára: 
St 12 jún 2019 - 14:0015:00 CEST
Kontakt: 

Připravte přesný, hospodárný a přehledně dokumentovaný výpočet s pomocí automatizovaného rozmístění výztužných prutů, třmínkových zón, nových šablon výztuže a řadou dalších funkcí.

Stávající řešení pro návrh a posudky železobetonových sloupů, nosníků, desek, stěn a skořepin vyznačující se efektivním a logickým pracovním postupem bylo dále rozšířeno o celou řadu nových funkcí a možností. Podívejte se na náš webinář a objevte nové funkce:

 • Automatická konverze spočtené nutné plochy výztuže na skutečné pruty
 • Zohlednění skutečných výztužných prutů ve všech posudcích podle MSÚ a MSP a také v posudku v řezu
 • Návrh skutečných prutů a výztužných sítí ve 2D dílcích
 • Vestavěné šablony různých tvarů třmínků pro rozdílné tvary průřezů
 • Praktické rozmístění třmínků po délce nosníku s využitím třmínkových zón
 • Nové šablony výztuže pro sloupy s pruty pouze v rozích
 • Rovnoměrné rozmístění podélné výztuže po výšce sloupu
 • Export výztuže do IFC, XML, ASF
 • a mnohem více...

 

 

Nepřehlédněte také dva nadcházející webináře, které se podrobně zaměří na další nové funkce:

 • navrhování spřažených a ocelových konstrukcí
 • parametrické modelování s využitím nového OpenAPI

 

Přednášející

Petr Urbánek působí ve společnosti SCIA již 3 roky. Aktuálně zastává pozici technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje svoji zpětnou vazbu i předává podněty od zákazníků. Získal titul Ing. za realizovaný projekt „Železobetonová konstrukce objektu bytového domu.“

[CZ] Automatizovaný návrh betonových konstrukcí ve SCIA Engineer 19

 

Sledujte na YouTube