Ekonomický a přehledně dokumentovaný návrh ocelových a ocelo-betonových nosníků ve SCIA Engineer 19

Dátum seminára: 
St 03 júl 2019 - 14:0015:00 CEST
Kontakt: 

Vytvořte bezpečný, hospodárný a přehledně zdokumentovaný návrh s pomocí rozšířené automatizace, vylepšené správy rozsáhlých modelů, robustnější optimalizace a řady dalších funkcí.

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, které vám pomohou navrhovat ocelové a spřažené ocelo-betonové konstrukce jako vícepodlažní budovy, sklady, průmyslové závody i další druhy staveb s minimálním úsilím při současném zvýšení efektivity při řešení běžných každodenních úkolů.

 

Podívejte se na náš webinář a dozvíte se:

 1. Jak SCIA Engineer pokrývá požadavky mezního stavu použitelnosti podle Eurokódu 3.
 • kombinovaný posudek průhybů pro celkové a proměnné zatížení
 • vylepšené zadávání
 • návrh nadvýšení
 • interaktivní a grafický pracovní postup návrhu podle MSP
 • a řada dalších zajímavých funkcí pro ocelové konstrukce.
 1. Plastické klouby v 64-bitové verzi, navíc rozšířené o podporu národních příloh Eurokódů: toto rozšíření zajišťuje efektivnější práci s objemnými modely v případech, kdy je redistribuce plastických momentů podchycena již na úrovni analýzy.
 1. A několik významných rozšíření pro návrh spřažených stropů podle Eurocode 4:
 • hospodárnější návrh trnů: spojení stavební praxe a konstrukčních zásad pro zajištění lepší konvergence optimalizačního algoritmu, a to i v případě složitých geometrií a více otvorů v nosníku.
 • kompaktnější standardní výstup shrnující navrhované řešení a pomáhající identifikovat případná problémová místa,
 • přehledný podrobný report s odkazy na všechny použité vzorce.

 

Přednášející

Petr Fojtík působí ve firmě jako člen technické podpory. Současně se podílí na vývojových projektech a na testování kvality softwaru. Věnuje se především ocelovým konstrukcím. Titul Ing. získal na stavební fakultě v Brně za práci „Návrh a posouzení nosné konstrukce letištního terminálu“.

 

 

[CZ] Ekonomický a návrh ocelových a ocelo-betonových nosníků ve SCIA Engineer 19

 

SLEDUJTE NA YOUTUBE