Návrh ocelových prvků ve SCIA Engineer 21

Dátum seminára: 
Ut 22 jún 2021 - 15:0015:45 CEST

Podívejte, jak lze s pomocí součinitele využití ušetřit materiál

Ve verzi SCIA Engineer 21 je implementována nová možnost pro zatřídění prutových prvků na základě třídy průřezu (1. až 4.) s použitím součinitele využití η. Tento nový přístup umožňuje ekonomičtější způsob určení třídy ocelových konstrukčních prvků pro posouzení stability.

V rámci webináře bude také ukázáno, jak u vybraných dílců zadat, že jsou zajištěny proti klopení po celé své délce.    

[CZ] Návrh ocelových prvků ve SCIA Engineer 21

 

Sledujte na YouTube