Parametrické modelování – jak integrovat SCIA Engineer do vašeho na míru vytvořeného řešení

Dátum seminára: 
Pi 03 máj 2019 - 14:0015:00 CEST

Navrhujete konstrukce, které se často opakují a liší se jen v detailech (rozměry, profily apod.)?

Hledáte nejekonomičtější variantu projektu?

Ladíte s architektem celkový tvar konstrukce tak, aby byl ekonomicky navržitelný a přitom si zachoval svou originalitu?

Řada projekčních a statických kanceláří používá SCIA Engineer jako výpočetní nástroj pracující na pozadí jejich vlastního programového řešení na parametrické modelování a parametrické studie. SCIA Engineer lze snadno integrovat do zákaznického systému tak, aby na pozadí vykonával potřebné úkony a dodával požadovaná data. Nezáleží přitom na konkrétním prostředí, může to být .NET, Java, Pascal, VBA, Grasshopper, JavaScript, Python, PowerShell, nebo jiný programovací či skriptovací jazyk.

V našem webináři se dozvíte jak:

  • počítat konstrukční modely na pozadí,
  • provádět iterační optimalizaci vašeho modelu.

 

Petr Urbánek působí ve společnosti SCIA již 3 roky. Aktuálně zastává pozici technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje svoji zpětnou vazbu i předává podněty od zákazníků. Získal titul Ing. za realizovaný projekt "Železobetonová konstrukce objektu bytového domu."

 

[CZ] Parametrické modelování – jak integrovat SCIA Engineer do vašeho na míru vytvořeného řešení

 

Sledujte na YouTube