SCIA Engineer 19 – Design Accelerated

Dátum seminára: 
Št 06 jún 2019 - 14:0015:00 CEST
Kontakt: 

Zkraťte si dobu strávenou nad vašimi projekty s pomocí SCIA Engineer 19.

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících práci a zjednodušujících pracovní postupy, a také nabízí mnoho nových funkcionalit, které vám pomohou počítat vícepodlažní budovy i další druhy staveb s minimálním úsilím při současném zvýšení efektivity při řešení běžných každodenních úkolů.

 

První z řady webinářů o SCIA Engineer 19 vám poskytne stručný náhled na všechny hlavní novinky.

 • Přímočarý postup pro analýzu zděných stěn s jednoduchou redukcí klenbového účinku a s pokročilými nelineárními výpočty
 • Navrhování výztuže v železobetonových nosnících s automatickým rozmístěním výztužných prutů
 • Vylepšený návrh smykové výztuže s použitím šablon a zón
 • Posudky použitelnosti pro ocelové konstrukce podle EN 1993 a SIA 263 pro stálá a proměnná zatížení
 • Ekonomický návrh trnů pro spřažené stropy zohledňující běžné postupy z praxe
 • Nový integrační dílec pro lineární i nelineární výpočet integrující vnitřní síly z 2D i 1D dílců
 • Aktualizované absence pro simulaci fází výstavby ve standardním projektu
 • Nové možnosti u řezů plochami s podporou vrstev, novými možnostmi výběru a s výpočtem výslednice
 • Zcela nové API rozhraní pro snadnou integraci SCIA Engineer do vašeho vlastního řešení
 • Urychlení mnoha běžných operací jako otevření a uložení projektu, kopírování či přesun entit, otevření rozsáhlého Engineering Reportu apod.
 • A mnohem víc...

 

Nepřehlédněte také tři nadcházející webináře, které se podrobně zaměří na některé nové funkce:

 • navrhování betonových konstrukcí
 • navrhování spřažených a ocelových konstrukcí
 • parametrické modelování s využitím nového OpenAPI

 

Přednášející

Radim Matela působí ve společnosti SCIA již 10 let. Aktuálně zastává pozici vedení tým technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje svoji zpětnou vazbu i předává podněty od zákazníků. Po dobu působení ve společnosti vyřešil více než 20 000 problémů našich uživatelů.

 

[CZ] SCIA Engineer 19 – Design Accelerated - novinky ve verzi

 

SLEDUJTE NA YOUTUBE