Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer

Dátum seminára: 
St 29 apríl 2020 - 15:0016:00 CEST

Podívejte se na doporučený postup při návrhu ocelových hal

V tomto webináři vysvětlíme důvody pro provedení stabilitního výpočtu pro získání hodnoty αcr popsané článkem 5.2.1 normy EN1993-1-1.

Následně provedeme výpočet podle teorie 2. řádu a ukážeme jeho dopad na získané vnitřní síly a normové posudky pro mezní stav únosnosti. Po posouzení provedeme potřebnou optimalizaci nevyhovujících prvků v konstrukci. K optimalizaci použijeme funkci AutoDesign, která pro dané zatížení najde optimální průřez.

Nakonec posoudíme také průhyby podle mezního stavu použitelnosti.

[CZ] Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer

 

Sledujte na YouTube