Skočiť na hlavný obsah
Palais Garnier Paris

Palais Garnier

Detail o Palais Garnier: Prienik kultúry a technológie...

 • Krajina Francúzsko
 • Softvér
  • SCIA Engineer

Prienik kultúry a technológie...

Kto povie Paríž, myslí Eiffelovu vežu, Víťazný oblúk a... Operu Garnier. Tento operný dom v srdci Paríža bol na Napoleonov príkaz postavený v rokoch 1861 až 1875 a navrhnutý Charlesom Garnierom. Palais Garnier ako klenot architektúry predstavuje francúzske umenie a teraz sídli v Parížskej národnej opere.

Z technického hľadiska je najpôsobivejšia plocha javiska, alebo javisková klietka, ktorá je so svojou 70 m výškou, 53 m šírkou a 26 m hĺbkou ešte väčšia ako Víťazný oblúk. Technické vybavenie umožňuje pomerne jednoducho meniť rôzne scénické zostavy.

Na žiadosť Parížskej opery sa francúzska inžinierska kancelária Duberseuil & Cie vydala na misiu vykonať diagnostiku javiskovej klietky s cieľom vyhodnotiť prevádzkové zaťaženia, ktoré sa na ňu môžu vzťahovať. Toto posúdenie, modelovanie a výpočet boli vykonané pomocou SCIA Engineer.

Duberseuil špecifikoval technický prístup projektu:  

 • overenie kovovej konštrukcie priestoru pre orchester
 • posúdenie existujúceho skeletu vystaveného novým stálym zaťaženiam
 • modelovanie javiskové časti
 • kontrola a hodnotenie existujúce konštrukcie
 • výpočet rámu podľa normy AL76
 • vystuženie rámu na základe výsledkov výpočtu

Modelovanie javiskovej časti bolo realizované od suterénu až po strechu a predstavuje asi 1900 ton ocele. Fáza modelovania bola aj symbolom digitalizácie nášho dedičstva: prehľadávali sa archívy a spracovávali sa digitálne plány. Ich integrácia bola nevyhnutná, aby sa zaručil správny vstupný bod týkajúci sa zaťaženia, ktoré sa má aplikovať na konštrukciu.

Vďaka integrovanej automatizácii bolo možné rýchlo vygenerovať kompletný výpočet so všetkými potrebnými obrázkami, čo šetrí čas a umožňuje užívateľovi sústrediť sa na zvyšok procesu.

Tento projekt sa stal víťazom súťaže SCIA User Contest 2023.

Posudzovanie sme začali s FARO skenovaním, asi 850 skenmi celej konštrukcie javiskovej časti; a z týchto FARO skenov, z tohto mračna bodov, sa nám podarilo získať rozmery a tvary, 97 rôznych prierezov, ktoré sme vymodelovali v softvéri SCIA.

Aurélien Duberseuil

S programom SCIA Engineer bolo modelovanie jednoduchšie vďaka 

 • bezproblémovému importu súborov DWG 
 • voľnosti pri správe vrstiev, ktoré je možno aktivovať a deaktivovať podľa potreby 

 

O INŽINIERSKEJ KANCELÁRII 

Inžiniersku kanceláriu Duberseuil & Cie založil v roku 1969 Claude Duberseuil. Jeho syn Aurélien Duberseuil ju prevzal a v súčasnosti je riaditeľom spoločnosti. 

Inžinierska kancelária Duberseuil & Cie ponúka svoje služby pre stavebníctvo a vyznačuje sa odbornými znalosťami v oblasti oceľových konštrukcií vo Francúzsku aj v zahraničí. V roku 1991 Claude Duberseuil prešiel na digitálnu technológiu kúpou softvéru SCIA. V tom čase ním bolo vybavených len veľmi málo odborníkov. Tento krok podporil úspech a rozvoj jeho podniku. 

Jeho vernosť softvéru SCIA je založená na troch kritériách, ktoré uľahčili Duberseuilov obchodný prístup:  

 • jednoduchosť používania
 • rýchlosť spracovania výpočtových údajov  
 • schopnosť riešení SCIA Engineer vytvárať kompletné analýzy
SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov