Skočiť na hlavný obsah

Výmena mosta cez nádrž Hracholusky (Hracholusky, Česká republika)

Detail o Výmena mosta cez nádrž Hracholusky

  • Krajina Česko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Most cez nádrž Hracholusky neďaleko Plzne je jednokoľajný železničný most o 5 poliach postavený v roku 1901. Prvé a piate pole sú kamenné oblúky a zostávajúce tri polia sú zhodné nitované oceľové priehradové väzníky s hornou mostovkou. 

Kvôli rozsiahlej korózii bolo nutné oceľové väzníky v rokoch 2018 - 2019 nahradiť. Nová horná konštrukcia mosta je opäť oceľová priehradovina s hornou mostovkou pripomínajúca pôvodnú konštrukciu. Samotná výmena bola veľmi náročnou úlohou. Kvôli zlej dostupnosti pod mostom bol zvolený úplne nový postup. Polia boli nahradené jedno po druhom. Pre každé z polí bol najprv zostavený priehradový väzník a v polohe hore nohami bol privezený na existujúce pole. Oba väzníky (starý a nový) boli potom pevne spojené dohromady a otočené okolo pozdĺžnej osi.

Konštrukcia bola modelovaná na základe podrobného súboru z Tekly načítaného do SCIA Engineer. Projekt mal veľmi napnutý harmonogram a práce boli preto rozdelené medzi dva tímy: prvý navrhoval spojenie medzi pôvodným a novým mostom a druhý tím sa zaoberal otočným mechanizmom. Zmeny vykonávané oboma tímami boli spájané dohromady pomocou Table Input. 

Fázy výstavby boli dané tým, že väčšina konštrukčných prvkov modelu rotovala (okolo pozdĺžnej osi mosta). Preto bolo pre potreby posúdenia dôležitých fáz vytvorených viac modelov. Pre výpočet otočného mechanizmu boli využité nelineárne kĺby, všeobecná plasticita a stabilitný výpočet.

 

"Komplexná analýza zložitého stavebného postupu. Perfektné využitie možností SCIA Engineer."

Vyjadrenie poroty

 

Tento projekt získal cenu v súťaži SCIA User Contest 2020 - kategória 2, Dopravné stavby a konštrukcie.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

 


​V tomto rozhovore sa dozviete všetko o výzvach a podrobnostiach

Sledujte rozhovor s Ludvík Kolpaský (Chief Structural Engineer Contruss Engineering s.r.o.).

 

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov