Ingenieursbureau Stendess N.V.

Země: 
Belgie

Společnost Stendess efektivně vypočítává a kreslí vysoce kvalitní složité ocelové konstrukce a  zároveň hledá ekonomicky odpovědná a vhodná řešení pro konkrétní problémy technické stability. Díky integrované službě, v rámci které je návrh kovové horní konstrukce a betonové spodní konstrukce vypočten a nakreslen odborníky ve stejné kanceláři, si vlastník budovy a generální dodavatel zachovají 100% kontrolu nad celou stavbou. Reference jsou důkazem víceoborových znalostí a dovedností našich inženýrů a konstruktérů v oblasti mostů, průmyslových staveb, inženýrských sítí a dalších projektů po celém světě.