Přejít k hlavnímu obsahu
Superhub - Pieters Bouwtechniek

SuperHub

Meerstad, Nizozemsko

Detail o SuperHub

  • Klient
    Pieters
  • Země Nizozemsko
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Datum výstavby 01/09/2021

SuperHub v Meerstadu je hala pro tržnici s plně dřevěnou konstrukcí se zelenou střechou. Desetimetrová střešní konstrukce se skládá z diagonální sítě lepených nosníků, které jsou neseny 22 „stromy“ v rastru 10,8 x 10,8 m. „Stromy“ se skládají ze čtyř vzájemně propojených zakřivených lepených sloupů.  

Zatímco roštová konstrukce střechy je symetrická, výplňové prvky se rozpínají pouze v jednom směru, což vytváří asymetrii v zatížení roštu. Podle architektonického návrhu nesměly být ve spojích vidět žádné ocelové spojovací prvky. Z tohoto důvodu je volba toho, které prvky jsou spojité a které ne, klíčovým aspektem při navrhování dřevěné konstrukce. 

SCIA Engineer byl v této studii cenným partnerem. Byly otestovány desítky iterací, ve kterých se měnilo umístění kloubů i rotační tuhost jednotlivých spojů. Zejména konzolové rohy, kde se vyskytují nespojitosti v jinak jednoduché roštové konstrukci, se ukázaly jako ošemetné pro řešení tradičním způsobem. SCIA Engineer nám pomohl rozluštit složitou souhru sil v těchto oblastech a navrhnout proveditelné řešení. 

Tento projekt se stal vítězem soutěže SCIA User Contest 2023.

Podívejte se na motivaci poroty

Podívejte se na rozhovor s klientem

Vzájemné působení sil ve střešní konstrukci a způsob, jakým spolupracují se sloupy připomínajícími „stromy“, bylo možné správně analyzovat pouze ve 3D výpočtovém modelu.

Informace o klientovi

Pieters Bouwtechniek je přední nezávislá inženýrská firma specializující se na poradenství v oblasti stavebnictví. Již od roku 1974 se staráme o to, aby nosné konstrukce stavebních projektů měly správnou skladbu. Pokrýváme celý proces – od statického návrhu a poradenství až po závěrečné dokončení stavby. Naše kanceláře jsou v Haarlemu, Utrechtu, Delftu, Amsterdamu a Zwolle. Vyrostli jsme z lásky k naší profesi. 

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů