Skočiť na hlavný obsah
Superhub - Pieters Bouwtechniek

SuperHub

Meerstad, Holandsko

Detail o SuperHub

  • Klient
    Pieters
  • Krajina Holandsko
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Dátum výstavby 01/09/2021

SuperHub v Meerstade je hala pre tržnicu s plne drevenou konštrukciou so zelenou strechou. Desaťmetrová strešná konštrukcia sa skladá z diagonálnej siete lepených nosníkov, ktoré sú nesené 22 „stromami“ v rastri 10,8 x 10,8 m. „Stromy“ sa skladajú zo štyroch vzájomne prepojených zakrivených lepených stĺpov.

Zatiaľ čo roštová konštrukcia strechy je symetrická, výplňové prvky sa rozpínajú iba v jednom smere, čo vytvára asymetriu v zaťažení roštu. Podľa architektonického návrhu nesmeli byť v spojoch vidieť žiadne oceľové spojovacie prvky. Z tohto dôvodu je voľba toho, ktoré prvky sú spojité a ktoré nie, kľúčovým aspektom pri navrhovaní drevenej konštrukcie.

SCIA Engineer bol v tejto štúdii cenným partnerom. Boli otestované desiatky iterácií, v ktorých sa menilo umiestnenie kĺbov aj rotačná tuhosť jednotlivých spojov. Najmä konzolové rohy, kde sa vyskytujú nespojitosti v inak jednoduchej roštovej konštrukcii, sa ukázali ako ošemetné na riešenie tradičným spôsobom. SCIA Engineer nám pomohol rozlúštiť zložitú súhru síl v týchto oblastiach a navrhnúť uskutočniteľné riešenie.

Tento projekt sa stal víťazom súťaže SCIA User Contest 2023.

Pozrite sa na motiváciu poroty

Pozrite sa na rozhovor s klientom

Vzájomné pôsobenie síl v strešnej konštrukcii a spôsob, akým spolupracujú so stĺpmi pripomínajúcimi „stromy“, bolo možné správne analyzovať iba v 3D výpočtovom modeli.

Informácie o klientovi

Pieters Bouwtechniek je popredná nezávislá inžinierska firma špecializujúca sa na poradenstvo v oblasti stavebníctva. Už od roku 1974 sa staráme o to, aby nosné konštrukcie stavebných projektov mali správnu skladbu. Pokrývame celý proces – od statického návrhu a poradenstva až po záverečné dokončenie stavby. Naše kancelárie sú v Haarleme, Utrechte, Delfte, Amsterdame a Zwolle. Vyrástli sme z lásky k našej profesii.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov