KO-KA Ltd.

Země: 
Česká republika

Zakladatelé společnosti se profesně setkali v 80. letech minulého století, tehdy ještě jako samostatní projektanti či hlavní inženýři projektu ve státním podniku Interprojekt. Kromě společných profesních zájmů v oblasti výstavby kolektorové sítě na území hlavního města Prahy je spojovaly mimo jiné také sportovní mimopracovní aktivity zejména pak lyžování, tenis a vodní sporty. Tato vzájemná symbióza vyústila po několika neplodných letech vzájemného odloučení po převratném roku 1989 v založení vlastní projektové kanceláře s poněkud exotickým názvem KO-KA s.r.o. v roce 1997.

Po dešifrování zkratky KO (kolektory) - KA (kanalizace) je příbuznost s jinými obory podnikání jasně vyloučena a potenciálním zákazníkům sděluje vše, co o firmě potřebují vědět.