Mouton cvba

Země: 
Belgie

Mouton navrhuje budovy se silným důrazem na architektonické projekty. Jejich filozofií je, že konstrukce, stejně jako architektura, vyžaduje design. Konstrukce je často neoddělitelná od architektury a hraje důležitou roli ve vnímání designu. Cílem společnosti Mouton je vyvinout silný konstrukční koncept a pomoct při utváření architektonického designu. Realizace probíhá ideálně v týmu společně s architektem a dalšími partnery z oblasti konstrukce a již od počáteční fáze návrhu.

Uživatelské projekty