Ney & Partners

Země: 
Belgie

Ney & Partners je poradenská firma ve stavebních inženýrství založená v Bruselu. Od svého založení v roce 1997 pracuje s proaktivním pohledem na umění stavitelství skrz integraci rozdílných stavebních disciplín.

Tato integrace a optimalizace konstrukčních prvků má za cíl překonat tradiční hierarchická konstrukční řešení. Tuto vizi jasně vyjadřují inovativní mosty, střešní konstrukce a umělecká díla vyvinutá naší firmou.

Kvalita stavebního projektu spočívá v syntéze specifických návrhových podmínek. Konstrukční hledisko má primární důležitost v této syntéze. Už od samého počátku návrhového procesu provádí společnost Ney & Partners stálý průzkum pokročilé inženýrské integrace. Tímto postupem se naše pozice konzultanta dostává dále než běžné dimenzování předdefinovaných technických řešení. Ney & Partners v současnosti zaměstnává více než 45 stavebních inženýrů, architektů a projektantů.

Uživatelské projekty