Budova Bayscape, Cardiff Bay (Velká Británie)

Zákazník: 
Země: 
Velká Británie

Bayscape building, Cardiff Bay (UK)

Bayspace je zajímavým stavebním počinem v Cardiffském zálivu ve Velké Británii. Budova je tvořena dvěma obytnými domy o výšce 9 a 10 podlaží. Tyto dva domy jsou pak propojeny pódiovou deskou, která slouží jako otevřený prostor pro relaxaci a nabízí úchvatný pohled na sousední přístav.

Zadání pro Bayscape bylo vytvořit 115 plně vybavených bytových jednotek s parkovacím místem pro každou z nich umístěným pod pódiovou deskou. Tento požadavek vedl k řešení, kdy jsou oba obytné domy neseny velkými nosníky uloženými na strategicky umístěných sloupech tak, aby byl parkovací prostor co největší.

 

EKONOMICKÝ NÁVRH  PROSTŘEDNICTVÍM PODROBNÉ ANALÝZY

SCIA Engineer zásadně pomohl detailně analyzovat zatížení konstrukce pro přesný návrh těchto velkých nosníků. Nosníky musí přenést až 380 tun a SCIA Engineer umožnil snížit množství výztuže o 30 % v porovnání s tradičním 1D výpočtem. Pódiová deska o rozměrech 70 x 65 metrů si vyžádala provedení dilatačních spár, které byly také modelovány ve SCIA Engineer.

Velkou pozornost jsme museli věnovat roznosu zatížení na úrovni pódiové desky. Kvůli přídavné tuhosti od velkých nosníků (žeber) jsme pečlivě prozkoumali roznos zatížení v oblasti stropní desky, abychom správně určily síly působící na základy.

 

SCIA ENGINEER VE VŠECH ASPEKTECH NÁVRHU KONSTRUKCE

SCIA Engineer byl použit k vytvoření kompletního konečně-prvkového modelu a k přípravě výstupních dokumentů, které byly potom použity ve všech částech projektu. Kromě jiného nám podrobný výpočet ve SCIA Engineer umožnil redukovat množství trnů ve spřažené desce již ve fázi výběrového řízení. také jsme provedli posouzení dlouhodobých průhybů.

 

Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)
Bayscape building, Cardiff Bay (UK)