Elektrárna Shoaiba II – Shoaiba, Saudská Arábie

SCIA User Contest 2017 - WinnerV důsledku klimatu je v Saudské Arábii neustálá poptávka po elektřině, a to z průmyslových i domácích sektorů. Reakcí na tuto poptávku je právě nová elektrárna. Nachází se na pobřeží 100 km jihovýchodně o města Jeddah v Saudské Arábii. Shoaiba II zahrnuje moderní a vysoce výkonné vybavení pro generování elektrické energie a jedná se o elektrárnu s kombinovaným cyklem a výstupem 1200 MW.

Tato elektrárna generuje elektrickou energii spalováním ropy. Je vybavena deseti plynovými a dvěma parními turbínami. Jeden válec plynové turbíny je 60 metrů vysoký a v průměru má 4,6 metru. Plocha v dolní části přechodového kusu má rozměr 26 x 13 metrů.

 

Výzvy projektu

Během návrhu bylo nutné zohlednit faktorů:

  • celkovou hmotnost těžkého strojního zařízení a rozsáhlého potrubí,
  • efekt vybočení oplátovaného přechodového kusu, který je samonosný a přebírá hmotnost válce nad ním,
  • všechny detaily propojení, které musely být vzájemně sladěny.

 

Použití amerických norem s pomocí programu SCIA Engineer

Konstrukce válce a jeho přechodového kusu byla modelována za použití 2D plátů a výztužných nosníků. Konstrukce vnitřního bojleru byla modelována v rámci samostatného projektu programu SCIA Engineer za účelem ověření, že splňuje seismické požadavky (0,30 g).

K ověření, zda model splňuje všechna předepsaná kritéria, byla použita seismická analýza, obecná analýza vibrací pro případ větrného víru a kontrola stability. Vlastní frekvence hlavní konstrukce byla navržena tak, aby odpovídala režimu vibrací způsobených větrem uvedenému v amerických normách.

Program SCIA Engineer byl také použit pro posouzení ocelových částí v souladu s americkými normami.

Díky dobré optimalizaci tloušťky plátů horního pláště se klientovi podařilo o 30 % snížit hmotnost oceli.

 

“Tento projekt kombinuje několik požadavků. Zaprvé tu máme analýzu různých vlivů, například zemětřesení, dynamického zatížení a vibrací způsobených větrem. Zadruhé bylo třeba na posouzení konstrukce aplikovat americké normy. Kombinace nosníků a desek byla velkou výhodou při ověřování celé stavby a optimalizaci hmotnosti ocelové konstrukce.”

Výrok poroty

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Kategorie 3: Průmyslové budovy a závody.

 

SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant