Přejít k hlavnímu obsahu
Shoaiba

Elektrárna Shoaiba II

Shoaiba, Saudská Arábie 

Detail o Elektrárna Shoaiba II

  • Klient
    I.d.d. Engineering
  • Země Saúdská Arábie
  • Software
    • SCIA Engineer

V důsledku klimatu je v Saudské Arábii neustálá poptávka po elektřině, a to z průmyslových i domácích sektorů. Reakcí na tuto poptávku je právě nová elektrárna. Nachází se na pobřeží 100 km jihovýchodně o města Jeddah v Saudské Arábii. Shoaiba II zahrnuje moderní a vysoce výkonné vybavení pro generování elektrické energie a jedná se o elektrárnu s kombinovaným cyklem a výstupem 1200 MW.

Tato elektrárna generuje elektrickou energii spalováním ropy. Je vybavena deseti plynovými a dvěma parními turbínami. Jeden válec plynové turbíny je 60 metrů vysoký a v průměru má 4,6 metru. Plocha v dolní části přechodového kusu má rozměr 26 x 13 metrů.

 

Výzvy projektu

Během návrhu bylo nutné zohlednit faktorů:

  • celkovou hmotnost těžkého strojního zařízení a rozsáhlého potrubí,
  • efekt vybočení oplátovaného přechodového kusu, který je samonosný a přebírá hmotnost válce nad ním,
  • všechny detaily propojení, které musely být vzájemně sladěny.

 

Použití amerických norem s pomocí programu SCIA Engineer

Konstrukce válce a jeho přechodového kusu byla modelována za použití 2D plátů a výztužných nosníků. Konstrukce vnitřního bojleru byla modelována v rámci samostatného projektu programu SCIA Engineer za účelem ověření, že splňuje seismické požadavky (0,30 g).

K ověření, zda model splňuje všechna předepsaná kritéria, byla použita seismická analýza, obecná analýza vibrací pro případ větrného víru a kontrola stability. Vlastní frekvence hlavní konstrukce byla navržena tak, aby odpovídala režimu vibrací způsobených větrem uvedenému v amerických normách.

Program SCIA Engineer byl také použit pro posouzení ocelových částí v souladu s americkými normami.

Díky dobré optimalizaci tloušťky plátů horního pláště se klientovi podařilo o 30 % snížit hmotnost oceli.

 

“Tento projekt kombinuje několik požadavků. Zaprvé tu máme analýzu různých vlivů, například zemětřesení, dynamického zatížení a vibrací způsobených větrem. Zadruhé bylo třeba na posouzení konstrukce aplikovat americké normy. Kombinace nosníků a desek byla velkou výhodou při ověřování celé stavby a optimalizaci hmotnosti ocelové konstrukce.”

Výrok poroty

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Kategorie 3: Průmyslové budovy a závody.

 

Informace o klientovi

 

I.d.d. Engineering bvba je konstrukční kancelář sídlící v blízkosti Bruselu, která se specializuje na ocelové a betonové konstrukce a základy, hlavně na průmyslové závody a stavby občanské vybavenosti, jako jsou mosty. Společnost byla založena v roce 2010 a navrhla mnoho staveb po celém světě, mimo jiné také v Africe, Asii, Austrálii a na Středním Východě.

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů