Markthal (tržnice) - Rotterdam, Nizozemsko

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Zář-2014
Země: 
Nizozemsko

Markthal v centru Rotterdamu je mnoha pohledů unikátním projektem. Jedná se o, v Nizozemsku první, zastřešenou tržnici „obalenou“ obytnou částí a vepředu a vzadu uzavřenou fasádou tvořenou sítí kabelů. Horní obytné jednotky uzavírají halu tržnice o rozpětí 36 m. Jsou neseny železobetonovými stěnami. Půdorysné rozměry projektu jsou 120 x 90 m. Výška komplexu je 40 m. Pod zemí je čtyřpatrové parkoviště. Budova je založena na píscích ležících na vrstvě měkkého jílu nacházející se v hloubce přibližně 30 m.

SCIA Engineer byl použit k návrhu celé konstrukce: stabilita základů, interakce konstrukce s podložím, podzemní část objektu, nadzemní část a fasáda tvořená sítí kabelů.

Nejnižší podzemní bylo optimalizováno tak, aby bylo dosaženo co nejmenší tloušťky při současném zohlednění tlaku vody o výšce až 12 m a sednutí v důsledku přítomnosti měkkých jílů. U nadzemní konstrukce bylo zabráněno výskytu případných nepříjemných dilatací zmonolitněním. Fasáda z kabelů byla navržena s ohledem na nelineární chování jak železobetonové konstrukce, tak vlastních kabelů.

  • Vlastník: Provast
  • Architekt: MVRDV
  • Generální dodavatel: Mobilis+Martens & Van Oort (podzemní část stavby) / JP van Eesteren (nadzemní část)
  • Projekční kancelář: Royal HaskoningDHV
  • Doba výstavby: 2010 - 2014

 

USER CONTEST 2015 - vítězný projekt kategorie 4: SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Projekt je po technické stránce velmi zajímavý, protože celá konstrukce byla modelována ve 3D včetně fasády z kabelů a základů. Prezentace představila jak model konstrukce, tak dokončenou stavbu a demonstrovala využití SCIA Engineeru pro optimalizaci konečného řešení.

Vyjádření poroty

 

Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal Haskoning - Winner User Contest 2015