Skočiť na hlavný obsah

Markthal (tržnica)

Rotterdam, Holandsko

Detail o Markthal (tržnica) - Rotterdam, Holandsko

 • Klient
  HaskoningDHV
 • Krajina Holandsko
 • Softvér
  • SCIA Engineer

Markthal v centre Rotterdamu je z mnohých pohľadov unikátnym projektom. Jedná sa o v Holandsku prvú  zastrešenú tržnicu "obalenú" obytnou časťou a vpredu a vzadu uzavretú fasádou tvorenou sieťou káblov. Horné obytné jednotky uzatvárajú halu tržnice o rozpätí 36 m. Sú nesené železobetónovými stenami. Pôdorysné rozmery projektu sú 120 x 90 m. Výška komplexu je 40 m. Pod zemou je štvorposchodové parkovisko. Budova je založená na pieskoch ležiacich na vrstve mäkkého ílu nachádzajúceho sa v hĺbke približne 30 m.

SCIA Engineer bol použitý pre návrh celej konštrukcie: stabilitu základov, interakciu konštrukcie s podložím, podzemnú časť objektu, nadzemnú časť a fasádu tvorenú sieťou káblov.

Najnižšie podzemie bolo optimalizované tak, aby sa dosiahla čo najmenšia hrúbka pri súčasnom zohľadnení tlaku vody s výškou až 12 m a sadnutia v dôsledku prítomnosti mäkkých ílov. Pri nadzemnej konštrukcii bolo zabránené výskytu prípadných nepríjemných dilatácií zmonolitnením. Fasáda z káblov bola navrhnutá s ohľadom na nelineárne správanie ako železobetónovej konštrukcie, tak vlastných káblov.

 • Vlastník: Provast
 • Architekt: MVRDV
 • Generálny dodávateľ: Mobilis + Martens & Van Oort (podzemná časť stavby) / JP van Eesteren (nadzemná časť)
 • Projekčná kancelária Royal HaskoningDHV
 • Doba výstavby: 2010 - 2014

 

USER CONTEST 2015 - víťazný projekt kategóriA 4: ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Projekt je po technickej stránke veľmi zaujímavý, pretože celá konštrukcia bola modelovaná v 3D vrátane fasády z káblov a základov. Prezentácia predstavila ako model konštrukcie, tak dokončenú stavbu a demonštrovala využitie SCIA Engineer pre optimalizáciu konečného riešenia.

Vyjadrenie poroty

Informácie o klientovi

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Royal Haskoning.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov