Mimoúrovňová křižovatka - Kerensheide, Nizozemsko

Datum dokončení výstavby: 
Led-2012
Země: 
Nizozemsko

O projektu

Tento projekt se stal vítězem kategorie 4 soutěže Nemetschek Engineering User Contest 2011: Projektování, konstrukční detaily. Jedná se o novou mimoúrovňovou křižovatku 'Kerensheide'. Nadjezd je přibližně 590 m dlouhý a 17 m široký. Má 11 sekcí o různých rozpětích s maximem 57,2 m.

Při projektování nadjezdu byl využita technologie sdílení dat mezi aplikacemi – openBIM. Tento přístup přinesl značné finanční a časové úspory ve stavební fázi. Projektant, dodavatel a dodavatel betonářské výztuže se dohodli na tom, jaké informace potřebují a jak tyto informace sdílet. V praxi to znamenalo opakované využívání návrhových informací a urychlení celého procesu s využitím prostorového modelu v programu Allplan.

Nadjezd modelovaný v programu Allplan obsahoval jednoduchá tělesa pro opěry, základy a sloupy. Mostovka byla vtvořena pomocí mostního/stavebního objektu. Pro účely vytvoření šablony výztuže (BIM) byla modelována betonářská výztuž pro jednu základovou patku a pilotu.

Ve fázi podrobného návrhu byl SCIA Engineer využit k určení roznosu zatížení na mostovku, opěry, pilíře a základové patky a piloty. Ve fázi výstavby byl SCIA Engineer použit pro optimalizaci.

Postup integrující předběžný a konečný návrh, propojení programů Allplan a SCIA Engineer se specializovanou aplikací na předpětí a v neposlední řadě úzká spolupráce projektanta, dodavatele a dodavatele betonářské výztuže přinesly finanční i časové úspory.