Jste zde

Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Švýcarsko

Datum dokončení výstavby: 
Pro-2017
Software: 
Země: 
Switzerland
Příloha: 

Projekt Nant de Drance představuje hydroelektrárnu ve Švýcarsku o výkonu 900 MW. Předpokládá se, že do roku 2019 zařízení ve špičkách dodá 2500 GWh za rok. Hlavní transformátorová kaverna představuje železobetonovou konstrukci o rozměrech 184 x 32 x 52 metrů vysekanou ve skále.

Prvním těžkým úkolem bylo stanovení rizikových případů a limitních stavů s ohledem na stabilitu kaverny a okolního skalního masivu. Druhou výzvou bylo reprodukování složitých elektromagnetických sil v modelu a aplikování těchto sil na konstrukci.
Třetím obtížným aspektem byla nutnost splnit velmi přísná kritéria ohledně deformace a tuhosti stanovená výrobcem. 

Pro vyřešení všech těchto úloh bylo nutno vytvořit několik výpočtových modelů. 3D model poskytuje dobrý náhled na celkové chování konstrukce a její výztuže. Stěny kaverny byly navrženy a vyztuženy s pomocí nelineárního výpočtu. Dynamické výpočty pomohly porozumět celkovému chování konstrukce s ohledem na rizika spojená s provozem strojů a zařízení. Při analýze a návrhu konstrukce podzemní kaverny v projektu Nant de Drance byl plně využit potenciál SCIA Engineeru.

  • Vlastník: Nant de Drance SA
  • Architekt: Nunatak sàrl
  • Generální dodavatel: GMI (Groupement Marti – Implénia)
  • Projekční kancelář: BG Consulting Engineers SA
  • Doba výstavby: 2011 - 2017


 

USER CONTEST 2015 - VÍTĚZNÝ PROJEKT KATEGORIE 3: PRŮMYSLOVÉ BODOVY A PROVOZY

Jedinečnost tohoto projektu tkví v tom, jakým způsobem byly zvládnuty různé složité technické aspekty. Provedena byla celá řada typů výpočtů a to díky zkombinování dostupných vlastností jediného programu - SCIA Engineeru. Navíc daný přístup odpovídá požadavkům udržitelné energie.

Vyjádření poroty

 

OBRÁZKY & OBRAZOVKY

BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Nant de Drance - Chamonix Aiguilles Rouges Massif, Switzerland
BG Ingénieurs Conseils - Winner User Contest 2015