Národní fotbalový stadion v Belfastu, Severní Irsko

Zákazník: 
Země: 
Irsko

Národní fotbalový stadion v parku Windsor v Belfastu hostí nejen fotbalový klub Linfield, ale také severoirský národní tým.    

Projekt byl zahájen v roce 2013 s cílem rozšířit kapacitu stadionu na 18 000 sedadel. Práce na projektu zahrnovaly jižní a východní tribunu, dvě rohové tribuny a charakteristické opláštění (nazvané Quaver). Jižní tribuna s délkou 115 metrů je největší částí celého projektu. 

Chytré rozdělení komplexu na dílčí 3D modely

Konstrukce všech tribun je tvořena ocelovým rámem a spřaženými deskami. Koncept zastřešení je společný pro celý stadion a je tvořen konzolovým sloupem a systémem zavěšených vaznic. V každém poli drží vaznice jeden sloup se třemi závěsy. Délka vyložení konzol je proměnná a nejdelší konzola měří 26 metrů. Každou tribunu lze považovat za samostatnou jednotku oddělenou dilatačními spárami. Konstrukce stadionu byla proto rozdělena na několik samostatných 3D modelů. Samostatný model byl také vytvořen pro opláštění (Quaver) a jednoduchý model byl rovněž připraven pro rychlé posouzení vaznice.
3D modely byly tvořeny 1D dílci v kombinaci se zatěžovacími panely, které umožnily přehledné a rychlé zavedení zatížení.

Model in SCIA Engineer East stand
Model ve SCIA Engineer - východní tribuna

BIM mezi SCIA Engineer, Rhino a Revit

Flexibilita, s jakou bylo možno zadat a upravovat geometrii ve SCIA Engineer s pomocí jeho XML rozhraní, hrálo zásadní roli při spolupráci s architektem. Coby stadion pro národní mužstvo, muselo být finální řešení ikonické, ale s ohledem na vyváženost výsledku a ceny bylo nutno najít relativně jednoduché řešení. To znamenalo zkombinování racionálního konstrukčního návrhu při současném zakomponování výrazných prvků typu specifického opláštění (Quaver). Takového výsledku se podařilo dosáhnout díky univerzálnosti SCIA Engineer, kde byly jednotlivé tribuny navrženy odděleně, aby byly nakonec s pomocí programu Rhino zkombinovány do jednoho projektu v Revit pro vytvoření potřebných grafických výstupů.

Model in Rhino conversion to SCIA Engineer
Model v Rhino - konverze do SCIA Engineer

 

Model in SCIA Engineer Quaver with dispayed deformation
Model in SCIA Engineer South stand
Model in SCIA Engineer South stand - deformation of the roof (upward)
Football Stadium Belfast
Model in Revit
Model in Revit
Model in Revit
Football Stadium Belfast