Skladiště vyhořelého jaderného odpadu - Temelín, Česká republika

Datum dokončení výstavby: 
Led-2010
Země: 
Česká republika

O projektu

Dnes představený projekt se stal vítězem kategorie 3 (Nemetschek Engineering User Contest 2011): Návrh průmyslových budov a provozů. Jedná se o skladiště pro uloženi vyhořelého jaderného paliva z jaderné elektrárny Temelín. Konstrukce je navržena podle mezinárodních norem pro jaderné elektrárny, které mají přednost před ČSN EN.

Budova představuje konečné místo v životním cyklu jaderného paliva před jeho uložením do hlubinného trvalého úložiště. Sklad je rozdělen na dvě části – přijímací jednotku a vlastní sklad. Jedná se o železobetonovou monolitickou rámovou konstrukci s prefabrikovaným zmonolitněným stropem. Sklad má rozměry 46,7 x 74 m a výšku 24,3 m. Přijímací část je 25,5 m široká, 67 m dlouhá a 25,85 m vysoká. Základy jsou navržené jako dvousegmentové, robustní, betonové základové pásy, které dohromady tvoří pevný základový rošt.

Pro celkovou statickou a dynamickou analýzu bylo ve SCIA Engineer vytvořeno několik 3D a 2D modelů.